Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 09.04.2018 klo 17:30 - 21:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
88   Mötets laglighet och beslutförhet
89   Protokolljusterare
90 Grundande av ett aktiebolag som anordnar yrkesutbildning i östra Nylands område
91 Att upplösa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
92 Finansiering av investeringsprojekten det svenska skolcentrumet och Forsby skolcentrum
93   Natur och Miljös årsmöte 15.4.2018, val av ombud
94 Godkännande av det markpolitiska programmet
95 Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om kommunalbesvär, försäljning av strandtomter
96   Lovisa stads bemötande till marknadsdomstolen gällande Konkurrens- och konsumentverkets framställning (Dnr 2018/58)
97 Skötseln av Svartholms sommarkafé för somrarna 2018-2022
98 Sågudden som frilufts- och parkrekreationsområde i havsanda för stadsinvånarna, fullmäktigemotion
99 Fullmäktigemotioner
100 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
101   Nämndernas och sektionernas beslut
102   Oy Rönnäs Vatten och Avfall Ab, att avsluta verksamheten för Rönnäsgård-Tegelbruksstrandens avloppsreningsverk och att avskriva avloppsreningsverkets miljötillstånd, Lovisa
103 Lovisa stads utlåtande om beredningsmaterialet för landskapsplanen Nylandsplanen 2050
104   Samarbetsavtal mellan Lovisa stad och Lovisas Historiska Hus rf
105   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Lång Saara ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör, sekreterare
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Kinnunen Antti lokalchef
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Torsell Kurt förändringsledare
Eriksson Daniel Kuntarahoitus Oyj
Turku Roger Karlssons ersättare
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla