Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fritidsnämnden
Protokoll 24.04.2018 klo 18:00 - 19:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
18   Mötets laglighet och beslutförhet
19   Protokolljusterare
20   Godkännande av föredragningslistan
21 Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar 2018
22 Specialunderstöd till idrottsföreningar 2018
23 Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar 2018
24 Specialunderstöd till ungdomsföreningar 2018
25   Understöd till Folkhälsans simskolor
26 Idrottspolitiskt program
27   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Lappalainen Kalevi ordförande
Törnroos Ingrid viceordförande
Lönnfors Johanna ledamot
Silvennoinen Algot ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Paakkarinen Toni Määttäs ersättare
Kaasinen Nina ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Eriksson Leif chef för kult.- o. fritidsväs.
Hämäläinen Päivi fritidssekr. - instruktör
Uutinen Lotte-Marie stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungd.fmge repr.

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 14.5-4.6.2018