Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 25.04.2018 klo 18:00 - 21:11

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
29   Mötets laglighet och beslutförhet
30   Protokolljusterare
31   Godkännande av föredragningslista
32   Småbarnspedagogikens lekklubbsverksamhet 1.9.2018 - 31.5.2019
33 Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2018
34   Farliga vägar och vägavsnitt fr.o.m. 1.8.2018
35   Tjänsteinnehavarbeslut
36   För kännedom
37 Rättelseyrkande om bildningsnämndens beslut 26.3.2018
38 Upphandlingsbeslut: Upphandling av skolskjutsar för läsåret 2018-2019 innefattande även andra persontransporter

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund-Kuikka Marina ledamot
Willner Kristian ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Hurmerinta Anders Hannus ersättare
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Pelkonen Elli ungd.fmge repr.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Hoff Sofia tf. chef för småbarnsfostran
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 4-25.5.2018