Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 03.04.2018 klo 17:00 - 20:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
84   Mötets laglighet och beslutförhet
85   Protokolljusterare
86   Situationen i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio
87   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Frondén Sten kehittämisjohtaja, sihteeri
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Tenhunen Laura rektor för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio
Tenhunen Timo utbildningschef
Kinnunen Antti lokalchef
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Peltoluhta Vesa Långs ersättare
Hinttaniemi Jonna bildningsnämndens ordförande
Kataikko Niina Mehiläinen
Putus Tuula IndoorAid
Moilanen Tapani Sitowise Oy
Sipilä Risto Bird & Bird Oy

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla