Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 28.03.2018 klo 17:30 - 22:07

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
73   Mötets laglighet och beslutförhet
74   Protokolljusterare
75   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
76 Utredning till stadsstyrelsen om att ordna intern kontroll och riskhantering
77 Godkännande av bokslutet för 2017
78   Kymmenedalens El Ab:s bolagsstämma; att utse kandidat till ledamot i förvaltningsrådet och styrelsen samt val av representant till bolagsstämma
79   Lovisa stads genmäle till Vasa förvaltningsdomstol (om att muddra i ett vattenområde och att bevara muddringsmassorna för ett körstråk i linje med stranden vid Särkjärvi)
80 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
81   Nämndernas och sektionernas beslut
82   Anmälningärenden stadsstyrelsen för kännedom
83   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Frondén Sten utvecklingsdirektör, sekreterare
Rosenström Jan personalchef
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla