Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 26.03.2018 klo 18:00 - 20:53

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
20   Mötets laglighet och beslutförhet
21   Protokolljusterare
22   Godkännande av föredragningslista
23   Tilläggsresurs till timresursen för den grundläggande utbildningen läsåret 2018-19
24   Lägesrapport över småbarnspedagogikens utredningen
25 Ledarskapet inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2018
26   Att inleda språkbadsverksamhet 1.8.2017
27   Tjänsteinnehavarbeslut
28   För kännedom

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund-Kuikka Marina ledamot
Willner Kristian ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Hurmerinta Anders Hannus ersättare
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Kiviranta Jonna ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Hoff Sofia tf. chef för småbarnsfostran
Nyström Pia sakkunnig

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 9-30.4.2018