Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 12.03.2018 klo 16:20 - 19:10

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
52   Mötets laglighet och beslutförhet
53   Protokolljusterare
54   Köp av fastighet, Kiinteistö Oy Palmuranta
55 Köp av Övre smedjan i Strömfors bruk
56   Tilläggsanslag för reparation av vattenhammaren i Övre smedjan i Strömfors bruk
57   Anskaffning av elbilar med leasingavtal för samanvändning
58   Lokaler för prehospital akutsjukvård i Gammelby, anskaffande av byggplats
59   Administrativ flyttning av startverksamheten från utvecklingstjänsterna till grundtrygghetscentralen 1.1.2018
60 Kommunfinansiering av utvecklingsprojekt, projekt som utvecklingsbolaget Posintra Oy genomfört
61   Att placera de pengar som man fick för försäljningen av hamnverksamheten
62   Kommunens lagenliga tillkännagivanden
63   Att ändra indelningen av röstningsområden
64 Att renovera bostäder på Mörskomgatan 10, fullmäktigemotion
65 Småindustritomter och arbetsplatser till Forsby och Lovisa, fullmäktigemotion
66 Praxis för kompensation i avgifter inom småbarnspedagogiken under sommarsemestrarna, fullmäktigemotion
67 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
68   Nämndernas och sektionernas beslut
69   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
70   Tjänsten som ekonomisakkunnig
71   Att tillsätta ett tillfälligt utskott för att bedöma om en förtroendevald åtnjuter stadsfullmäktiges förtroende
72 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Peltoluhta Vesa Långs ersättare
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla