Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 19.02.2018 klo 17:30 - 18:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
42   Mötets laglighet och beslutförhet
43   Protokolljusterare
44   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
45   Att utse representanter till ordinarie förbundsmöte 2018 för Sydkustens landskapsförbund r.f.
46 Begäran om utlåtanden om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster
47 Bildningstjänsternas utvecklingsplan 2018-2020
48 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
49   Nämndernas och sektionernas beslut
50   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
51   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Bruce Marina Uutinens ersättare
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla