Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 01.03.2018 klo 17:00 - 19:30

Paragraf   Rubrik  
9   Mötets laglighet och beslutförhet
10   Protokolljusterare
11   Godkännande av föredragningslistan
12 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
13   För kännedom
14   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Blomberg Ulf medlem/tekn dir
Kettunen Kirsi inbjuden
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove byråsekr./sekr.