Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fritidsnämnden
Protokoll 27.02.2018 klo 18:00 - 18:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
13   Mötets laglighet och beslutförhet
14   Protokolljusterare
15   Godkännande av föredragningslistan
16 Fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2017
17   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Lappalainen Kalevi ordförande
Karlsson Ann-Mari Törnroos ers.
Lönnfors Johanna ledamot
Silvennoinen Algot ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Määttä Jouni ledamot
Pekkola Janne ledamot
Kaasinen Nina ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Eriksson Leif chef för kult.- o. fritidsväs.
Hämäläinen Päivi fritidssekr. - instruktör
Uutinen Lotte-Marie stadsst. repr.

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 13.3 - 3.4.2018