Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 28.02.2018 klo 18:00 - 20:04

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
11   Mötets laglighet och beslutförhet
12   Protokolljusterare
13   Godkännande av föredragningslista
14   Experimentet med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik för 5-åringar
15   Val- och avgiftskriterierna för morgon- och eftermiddagsverksamheten läsåret 2018-19
16 Lovisa stads utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet om reformen av gymnasielagen och - verksamheten
17 Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2017
18   Tjänsteinnehavarbeslut
19   För kännedom

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund-Kuikka Marina ledamot
Willner Kristian ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Hannus Daniel ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Hoff Sofia tf. chef för småbarnsfostran

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 6.3-27.3.2018