Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 20.03.2018 klo 17:00 - 20:15

Paragraf   Rubrik  
11   Mötets laglighet och beslutförhet
12   Val av sekreterare
13   Jäv
14   Justering av protokollet
15   Ekonomidirektörens bokslutsrapport
16   Stadsstyrelseordförandens översikt
17   Redogörelse för bindningar
18   Möjliga övriga ärenden
19   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyrelsens ordförande
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör

Till påseende  
På det allmänna datanätet.