Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 05.02.2018 klo 17:30 - 21:05

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
25   Mötets laglighet och beslutförhet
26   Protokolljusterare
27   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
28 Ändring av detaljplan, stadsdel 1, Norrtull, en del av kvarteret 109
29 Statsandelarna för driftsekonomin 2018
30   Placering av aktiekapital, Valkom Hall Ab
31   Campingområdet Ekudden, utarrendering av området
32 Delägarskap i Uudenmaan Sairaalapesula Oy och upphandling av textilvårdstjänster
33 Offentlighet av stadens penningrörelse, fullmäktigemotion
34 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
35   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
36   Övriga ärenden
37 Att höja aktiekapital för att främja bostadsproduktion, Fastighets Ab Liljendal Bostäder
38   Kontroll över inneluften i idrottshallen
39   Förslag om tilläggsanslag för husbyggnadsinvesteringar för 2018
40   Förslag till tilläggsanslag för 2017 vad gäller förnyandet av regionvärmenätverket i Tessjö
41   Nämndernas och sektionernas beslut

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör, sekr.
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla