Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 06.02.2018 klo 17:00 - 18:58

Paragraf   Rubrik  
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Godkännande av räkningar år 2018
5 Driftshushållsplanen för år 2018
6 Investeringsplanen för år 2018
7   För kännedom
8   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Järvinen Anja medlem
Blomberg Ulf medlem/tekn dir
Relander Ilkka Turkus ersättare
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove byråsekr./sekr.