Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 24.01.2018 klo 17:00 - 20:15

Paragraf   Rubrik  
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av sekreterare
3   Jäv
4   Justering av protokollet
5 Redogörelser för bindningar
6   Grundtrygghetsnämnden, tjänster för seniorer
7   Stadsdirektörens översikt
8   Revisorns mellanrapporter
9   Eventuella övriga ärenden
10   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Sund Monica serviceansvarig
Ekström Carita Meriheinäs ersättare
Relander Ilkka Schaumans ersättare

Till påseende  
På det allmänna datanätet.