Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 22.01.2018 klo 17:30 - 21:30

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
13   Mötets laglighet och beslutförhet
14   Protokolljusterare
15 Kommunövervakningsinspektion av avbytartjänster 14.11.2017, stadsstyrelsens svar
16   Chef för ansvarsområdet Byggnadstillsyn och miljövård
17 Lägga ut en fastighet till försäljning, Krouvinmäki
18 Att utarrendera bostadstomt, Tullbron 14
19 Förteckning över beslut om delegering av befogenheter
20 Godkännande av dispositionsplan för demokratitjänster samt för allmän förvaltning och koncernförvaltning för 2018 och godkännande av verifikat 2018
21 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
22   Nämndernas och sektionernas beslut
23   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
24   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Kinnunen Antti lokalchef
Nieminen Petteri sakkunnig
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla