Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 31.01.2018 klo 18:00 - 19:42

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4   Kommuntillägget för privat vård
5 Praxis för kompensation i avgifter inom småbarnspedagogiken under sommarsemestrarna, fullmäktigemotion
6 Godkännande av dispositionsplan 2018, bildningsnämnden
7   Val av rektor till Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut
8   Timresursen för den grundläggande utbildningen och gymnasierna läsåret 2018-19
9   Tjänsteinnehavarbeslut
10   För kännedom

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund-Kuikka Marina ledamot
Willner Kristian ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Hannus Daniel ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Hovi Antti ledamot
Kiviranta Jonna ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Hoff Sofia tf. chef för småbarnspedagogik

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 19.2-12.3.2018