Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fritidsnämnden
Protokoll 30.01.2018 klo 18:00 - 18:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Val av årets idrottare och premiering av framgångsrika idrottare
5   Mottagare av Hilleröd-pokalen 2017
6   Årets Aktiv
7   Understöd för simresor, Lovisa simsällskap
8   Övervakning av Tessjö ungdomsgård
9   Övervakning av ungdomslokalen i Bruket
10 Granskning och godkännande av räkningar 2018, fritidsnämnden
11   Godkännande av dispositionsplan 2018, fritidsnämnden
12   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Lappalainen Kalevi ordförande
Törnroos Ingrid viceordförande
Lönnfors Johanna ledamot
Silvennoinen Algot ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Paakkarinen Toni Määttäs ersättare
Pekkola Janne ledamot
Kaasinen Nina ledamot
Eriksson Leif tf chef för kult.- o. fritidsväs.
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 13.2 - 6.3.2018