Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 08.01.2018 klo 17:30 - 19:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Försäljning av strandtomter
4 Begäran om utlåtande på grund av kommunalbesvär, Helsingfors förvaltningsdomstol
5 Att ändra förvaltningsstadgan
6   Överförande av ansvar som gäller avgöranden som går ut på att inte nyttja förköpsrätt
7   Val av styrelsemedlemmar till Lovisa Hamnfastigheter Ab
8   Röstning i anstalter och hemmaröstning vid presidentvalet 2018
9 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
10   Nämndernas och sektionernas beslut
11   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
12   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdir., sekreterare
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla