Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

Rubrik ▲Till påseende
Grundtrygghetsnämndens protokoll 14.10.202120.10.2021 10.00 - 12.11.2021 23.00
Kungörelse om uppbåd30.07.2021 23.00 - 15.12.2021 23.00
Kungörelse: Anmälan om beslut, Beslut enligt miljöskyddslagen/ bulleranmälan: Kuljetus ja maanrakennus P. Salonen Oy:s anmälan om ett tillfälligt byggarbete som orsakar buller. 04.10.2021 22.00 - 11.11.2021 01.00
Kungörelse: Anmälan om beslut, Beslut enligt miljöskyddslagen/ bulleranmälan: Peab Industry Oy:s anmälan om ett tillfälligt byggarbete som orsakar buller.05.10.2021 22.00 - 12.11.2021 00.00
Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning BMW 320 D Touring LJG-65817.09.2021 13.00 - 26.10.2021 01.00
Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning Ford 4D Focus C -Max NGN-77417.09.2021 13.00 - 26.10.2021 01.00
Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning Renault 5D Megane Break 1.6.06.10.2021 14.00 - 13.11.2021 01.00
Kungörelse: Bygglovsansökan, bygglov 2021-23320.10.2021 23.00 - 05.11.2021 01.00
Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 20.10.2021 kl. 18.0013.10.2021 14.00 - 27.10.2021 17.00
Kungörelse: Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa10.10.2021 22.00 - 09.11.2021 01.00
Kungörelse: Meddelande om att utkastet till plan för nyttjande och vård för Borgå-Sibbos fiskeriområde är till påseende och åsikter kan inlämnas13.10.2021 23.00 - 16.11.2021 00.00
Kungörelse: Miljökonsekvensbeskrivning för kärnkraftverket i Lovisa19.09.2021 23.00 - 19.11.2021 00.00
Kungörelse: Utkastet till Nylandsprogrammet 2022-2025 är framlagt till påseende 4.10.-3.11.2021.04.10.2021 13.00 - 04.11.2021 00.00
Nylands avfallsnämnds protokoll 30.9.202113.10.2021 09.00 - 13.11.2021 00.00
Offentlig delgivning: Anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen. Plan över muddringsarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 434- 485-876-4 utanför fastighet 434-485-2-128.04.10.2021 12.00 - 11.11.2021 00.00
Offentlig delgivning: Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 12.-14.11.2021 under en övning ledd av Gardesjägarregementet11.10.2021 14.00 - 18.11.2021 00.00
Protokoll: Landsbygdsnämnden 30.9.2021 nr 106.10.2021 13.00 - 27.10.2021 22.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 22.9.202106.10.2021 08.00 - 28.10.2021 22.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 19.10.202122.10.2021 22.00 - 13.11.2021 01.00
Protokoll: Stadsfullmäktiges protokoll 15.9.202123.09.2021 11.00 - 01.11.2021 23.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 11.10.202118.10.2021 14.00 - 08.11.2021 23.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 27.9.202108.10.2021 09.00 - 29.10.2021 22.00
Protokoll: Utvecklings- och koncernsektionen 27.9.202111.10.2021 10.00 - 01.11.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 11.10.2021 § 37; val av ambulerande S2-lärare till projektet för tiden 1.11.2021-31.7.2023 (på finska)12.10.2021 14.00 - 03.11.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 27.9.2021 § 3; Ny grupp till Forsby daghem12.10.2021 15.00 - 03.11.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård 7.10.2021 5 §; tidsbunden anställning av byggnadsinspektör.07.10.2021 09.00 - 29.10.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för stadskanslicentralen § 6, 15.10.2021; Anställande av ICT-stödperson för viss tid (på finska)19.10.2021 14.00 - 09.11.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för stadskanslicentralen § 7, 20.10.2021; Val av arkivskötare (på finska)22.10.2021 12.00 - 05.11.2021 13.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.10.2021 § 25; Val av koordinator för näringslivstjänster18.10.2021 22.00 - 03.11.2021 01.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.10.2021 § 26; Val av entreprenör, preliminärt byggande av industriområde18.10.2021 22.00 - 03.11.2021 01.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.10.2021 § 27; Att anställa en projektperson på viss tid18.10.2021 22.00 - 03.11.2021 01.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 11.10.2021 41 §; tillstånd att utföra bisyssla (finsk beslutstext)11.10.2021 11.00 - 28.10.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 11.10.2021 § 6; Val av entreprenör, Degerbygatan 21, balansering av värmeledningsnät11.10.2021 22.00 - 27.10.2021 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 11.10.2021 § 7; Val av entreprenör, förnyande av staket vid daghemmet Bambi i Forsby11.10.2021 22.00 - 27.10.2021 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 18.10.2021 § 8; Uppdatering av kontrollsystem för fastighetsautomation18.10.2021 22.00 - 03.11.2021 01.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 14.10.2021 § 167; Godkännande av avtal om arbetshandledning / Socialarbetare och socialhandledare inom barnskyddet och barnfamiljearbete (finsk beslutstext)15.10.2021 07.00 - 01.11.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 11.10.2021 31 §; att godkänna plan för egenkontroll/Taasiagården (finskt dokument)12.10.2021 14.00 - 29.10.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 11.10.2021 32 §; att godkänna plan för egenkontroll/Rosenkulla (finskt dokument)12.10.2021 14.00 - 29.10.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för vuxna 12.10.2021 21 §; att bevilja forskningslov (finsk beslutstext)13.10.2021 06.00 - 30.10.2021 22.00
Valet av samarbetspersonal inom arbetarskydd i Lovisa stad för tiden 1.1.2022-31.12.202519.10.2021 08.00 - 10.12.2021 00.00