Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

Rubrik ▲Till påseende
Chefen för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård, tjänsteinnehavarbeslut 4 §: Val av tidsbunden projektarbetare, att fortsätta arbetskontraktet30.08.2021 03.00 - 21.09.2021 19.00
Kungörelse om uppbåd30.07.2021 19.00 - 15.12.2021 19.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen/marktäktstillstånd12.09.2021 18.00 - 20.10.2021 18.00
Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning BMW 320 D Touring LJG-65817.09.2021 09.00 - 21.10.2021 19.00
Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning Ford 4D Focus C -Max NGN-77417.09.2021 09.00 - 21.10.2021 19.00
Kungörelse: En ansökan om miljötillstånd i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) för strängkompostering av blandat slam från skogsindustrin.12.08.2021 03.00 - 20.09.2021 19.00
Kungörelse: Meddelande, beslut enligt miljöskyddslagen: Ändrande av utsläppskontrollen för Muurainsuos torvproduktionsområde, Lovisa08.09.2021 09.00 - 15.10.2021 18.00
Kungörelse: Meddelande, tillståndsansökan enligt vattenlagen: Dräneringslag K3 för Lovisaån10.09.2021 07.00 - 18.10.2021 18.00
Meddelande om anslag08.09.2021 17.00 - 10.10.2021 20.00
Nylands avfallsnämnd, mötesprotokoll 2/2021 24.8.202109.09.2021 05.00 - 10.10.2021 18.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen, plan över muddringsarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 434- 478-876-1 utanför fastighet 434-447-1-10323.08.2021 10.00 - 28.09.2021 19.00
Offentlig kungörelse: Besvär över beslut enligt vattenlagen och miljöskyddslagen14.09.2021 10.00 - 12.10.2021 19.00
Offentlig kungörelse: Besvär över beslut enligt vattenlagen och miljöskyddslagen14.09.2021 10.00 - 12.10.2021 19.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 2.9.202110.09.2021 18.00 - 01.10.2021 20.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 1.9.202114.09.2021 04.00 - 06.10.2021 18.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 26.8.202109.09.2021 07.00 - 01.10.2021 18.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 9.9.202116.09.2021 09.00 - 30.09.2021 09.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 26.8.202103.09.2021 18.00 - 24.09.2021 20.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 17.8.202125.08.2021 10.00 - 29.09.2021 18.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 23.8.202131.08.2021 04.00 - 21.09.2021 18.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 6.9.202109.09.2021 06.00 - 30.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 16.9.2021 § 20; Val av entreprenör för bullerhinder vid Skärgårdsvägen16.09.2021 18.00 - 01.10.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 16.9.2021 § 21; Kommuntillägg för sysselsättning16.09.2021 18.00 - 01.10.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 16.9.2021 § 22; Kommuntillägg för sysselsättning16.09.2021 18.00 - 01.10.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 1.9.2021 27 §; Lov att hantera uppgifter i användarloggen, Oy Apotti Ab (finsk beslutstext)02.09.2021 02.00 - 19.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 10.9.2021 28 §; Att delta i Kommunförbundets jämförelse för medelstora kommuner gällande social- och hälsovårdens kostnader (finsk beslutstext)13.09.2021 07.00 - 30.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 10.9.2021 29 §; Uppsägning av avtal gällande pDRG- och EPR-system för patientklassificering och produktifiering (finsk beslutstext)13.09.2021 07.00 - 30.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.9.2021 30 §; förslag till prisförhöjning, Esperi Care Vårdhem Lovisa Ulrika (finsk beslutstext) 13.09.2021 07.00 - 30.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 3.9.2021 §2; Anhållan om lov för trafikmärke Sarvlaks Gamla Landsvägs väglag03.09.2021 07.00 - 24.09.2021 07.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 31.8.2021 §1; Anhållan om lov för omplacering av trafikmärke Sparvvägens avtalsväg31.08.2021 10.00 - 21.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 7.9.2021 §3; Anhållan om lov för vägbom Fantnäs-Korsvik väglag07.09.2021 06.00 - 28.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 31.8.2021 26 §; val av verksamhetsledare, vikariat, till tjänster för seniorer31.08.2021 07.00 - 17.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 9.9.2021 28 §; val av närvårdare 10.09.2021 04.00 - 27.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 1.9.2021 § 22; Arrendering av tomter 434-10-1055-1 och 434-10-1055-3 på bostadsmässområdet för Drottningstranden02.09.2021 18.00 - 21.09.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschef 8.9.2021 § 8; Undersökningslov/Kokko Sami, Jyväskylän yliopisto (på finska)08.09.2021 11.00 - 30.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.8.2021 § 11; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-31.5.2022, placeringsställe Generalshagens skola30.08.2021 05.00 - 21.09.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 4.8.2021 § 8; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 13.8.2021-31.7.2022, timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter, plaseringställe Sävträsk skola02.09.2021 03.00 - 24.09.2021 18.00
Tjänteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 30.8.2021 26 §; att delta i upphandling gällande HUS tandvårdsförnödenheter och material (finsk beslutstext) 01.09.2021 06.00 - 18.09.2021 18.00