Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

Rubrik ▲Till påseende
Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan09.06.2021 18.00 - 19.07.2021 18.00
Delgivning av kungörelse: Fiskeförbud enligt 53 § i lagen om fiske för flera havsområden i Lovisa18.05.2021 09.00 - 31.07.2021 19.00
Direktör för centralen för bildning och välfärd 7.6.2021§ 26; Gästateljéens inventarier då Lovisa gästateljées verksamhet upphör (på finska)08.06.2021 03.00 - 23.06.2021 18.00
Kungörelse om upplagsflyttning: ZEF-733, Ford Mondeo28.05.2021 05.00 - 02.07.2021 19.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen - avskrivande av miljötillstånd26.05.2021 19.00 - 05.07.2021 19.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan23.06.2021 09.00 - 02.08.2021 18.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan16.06.2021 18.00 - 26.07.2021 18.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen/gemensamttillstånd, Jul-Atte Ab03.06.2021 19.00 - 12.07.2021 19.00
Kungörelse: Christer Törnqvist Ky ansöker enligt 4 § i marktäktslagen (555/1981) om tillstånd för tagande av marksubstanser30.05.2021 19.00 - 07.07.2021 19.00
Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 16.6.2021 kl. 18.0009.06.2021 10.00 - 23.06.2021 13.00
Kungörelse: Utkast till delgeneralplan för områdena i Valkom framlagda för påseende20.05.2021 19.00 - 30.06.2021 19.00
Meddelande om kungörelse, Svenskbyvägen 5-9, Lovisa20.05.2021 10.00 - 28.06.2021 19.00
Meddelande: Kungörelse om NCC Industry Oy:s bedömningsprogram30.05.2021 19.00 - 29.06.2021 19.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen 21.06.2021 10.00 - 28.07.2021 18.00
Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 15.6.202117.06.2021 09.00 - 09.07.2021 09.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 31.5.202104.06.2021 18.00 - 25.06.2021 20.00
Protokoll: Centralvalnämnden 16.6.202121.06.2021 10.00 - 29.06.2021 18.00
Protokoll: Landsbygdsnämnden 2.6.2021 nr 207.06.2021 08.00 - 28.06.2021 18.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 26.5.202102.06.2021 06.00 - 24.06.2021 18.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildnings svenksspråkiga utbildningssektion 20.5.202101.06.2021 12.00 - 23.06.2021 18.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 2.6.202110.06.2021 11.00 - 02.07.2021 18.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 27.5.202103.06.2021 18.00 - 24.06.2021 20.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 16.6.202123.06.2021 09.00 - 28.07.2021 18.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 7.6.202115.06.2021 05.00 - 06.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för kultur- och fritidsväsendet 31.5.2021 § 7; Kompensation för konditionssalsavgifter01.06.2021 04.00 - 23.06.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 50-51; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Forsby skola15.06.2021 11.00 - 07.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 52; val av skolgångshandledare tillsvidare, placeringsställe Tessjö skola15.06.2021 11.00 - 07.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 53; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Tessjö skola15.06.2021 11.00 - 07.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 54-70; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Harjurinteen koulu ( på finska)15.06.2021 11.00 - 07.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 11.6.2021 § 92; Besättande av tjänst: timlärare i textilslöjd som huvudsyssla för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)11.06.2021 10.00 - 03.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 14.6.2021 § 93; timlärare i huvudsyssla i gymnastik och hälsokunskap för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)16.06.2021 09.00 - 08.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 15.6.2021 § 94; val av skolsekreterare (SIH-1), placeringsställe Lovisavikens skola15.06.2021 09.00 - 07.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 19.5.2021 § 33; Besättande av klasslärarvikarie för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Ruukin koulu, Korrigiering av beslut 28.5.2021 § 43 (På finska)17.06.2021 03.00 - 09.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 2.6.2021 § 73-75; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Lovisavikens skola16.06.2021 09.00 - 08.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 3.6.2021 § 77; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2021-31.7.2022: timlärare i flexibla grundläggande utbildningen (1127) placeringsställe Lovisavikens skola03.06.2021 10.00 - 25.06.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 3.6.2021 § 78; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2021-31.7.2022: timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter, placeringsställe Lovisavikens skola03.06.2021 10.00 - 25.06.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 31.5.2021 § 44-46; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Isnäs skola/Isnäsin koulu (på finska)15.06.2021 11.00 - 07.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 4.6.2021 § 79; projektet oikeus oppia, Lovisas koordinator för tiden 1.8.-31.12.2021(på finska)16.06.2021 09.00 - 08.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 4.6.2021 § 80; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Valkon koulu (på finska)16.06.2021 09.00 - 08.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 4.6.2021 § 81; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Valkon koulu (på finska)16.06.2021 09.00 - 08.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 7.6.2021 § 82;Besättande av tjänst för tiden 1.8.2021-31.7.2022: timlärare i huslig ekonomi, specialundervisning och finska, placeringsställe Lovisavikens skola08.06.2021 04.00 - 30.06.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 7.6.2021 § 83; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2021-31.7.2022; timlärare i modersmål och bildkonst, placeringsställe Lovisavikens skola08.06.2021 04.00 - 30.06.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 7.6.2021 § 84; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2021-31.7.2022; timlärare i engelska, tyska och finska, placeringsställe Lovisavikens skola08.06.2021 04.00 - 30.06.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 7.6.2021 § 85; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2021-31.7.2022; timlärare i matematik och undervisning i specialklass, placeringsställe Lovisavikens skola08.06.2021 04.00 - 30.06.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 7.6.2021 § 86; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2021-31.7.2022; timlärare i matematik, fysik, kemi, modersmål och specialklassundervisning, placeringsställe Lovisavikens skola08.06.2021 04.00 - 30.06.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 7.6.2021 § 87; val av klasslärare (2052) för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Tesjoen koulu (på finska)09.06.2021 07.00 - 01.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 88; korrigering av beslut, val av skolgångshandledare tillsvidare, placeringsställe Tessjö skola/Djerf Pamela, § 5216.06.2021 09.00 - 08.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 89; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Ruukin koulu/Lehtinen Sonja (på finska)16.06.2021 09.00 - 08.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 90; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Ruukin koulu/Saarinen Annika (på finska)16.06.2021 09.00 - 08.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 91; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Tesjoen koulu/Kaisa Koponen (på finska)16.06.2021 09.00 - 08.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktöre för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 47-49; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Generalshagens skola15.06.2021 11.00 - 07.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 71-72; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022; placeringsställe Sävträsk skola15.06.2021 11.00 - 07.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 15.6.2021 § 17; Val av byråsekreterare15.06.2021 18.00 - 30.06.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 17.6.2021 § 18; Torgcafe på Lovisa torg 202117.06.2021 18.00 - 02.07.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 9.6.2021 § 15; Förordnande av köpvittne10.06.2021 04.00 - 25.06.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 9.6.2021 § 16; Val av entreprenör, Harjurinteen koulu, ändring av nuvarande adm.utrymmen09.06.2021 18.00 - 24.06.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Fastighetsingenjören 8.6.2021 § 11; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 12913.06.2021 18.00 - 30.06.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Fastighetsingenjören 8.6.2021 § 12; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 9613.06.2021 18.00 - 30.06.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 18.6.2021 14 §; samtycke till deltagande i en nationell förfrågan riktad till socialarbetare (finsk beslutstext) 22.06.2021 04.00 - 09.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 10.6.2021 § 11; Belysning av konditionsstigar 202110.06.2021 18.00 - 25.06.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 15.6.2021 § 12; Anskaffning av bil, ansvarsområdet infrastruktur15.06.2021 18.00 - 30.06.2021 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 21.6.2021 88 §; att godkänna avtal gällande arbetshandledning (finsk beslutstext)22.06.2021 04.00 - 09.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 22.6.2021 89 §; val av hälsovårdare 22.06.2021 07.00 - 09.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 23.6.2021 12 §; val av hälsovårdare (finskt beslut)23.06.2021 07.00 - 12.07.2021 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut:Direktör för centralen för bildning och välfärd 3.6.2021 § 76; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2021-31.7.2022:timlärare i textil (mjuka material), placeringsställe Lovisavikens skola03.06.2021 10.00 - 25.06.2021 18.00