Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/415

Offentlig kungörelse: Besvär över beslut enligt vattenlagen och miljöskyddslagen

Till Vasa förvaltningsdomstol har inlämnats besvär över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 11.3.2020, nr 94/2020 (odling av fisk i nätbassänger i havet på södra sidan om Södra Altarskär och vinterförvaring av fisk i nätbassänger i havet på norra sidan av Södra Altarskär samt kvarhållande av bassängkonstruktioner i havet på vattenområdet mellan Lilla Röskär och Stora Röskär, Lovisa, sökande: Handelsbolaget Altarskär Forell).

Avsändare: Vasa förvaltningsdomstol
Publicerad: 14.09.2021 15.57Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi