Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/408

Kungörelse: Meddelande, tillståndsansökan enligt vattenlagen: Dräneringslag K3 för Lovisaån

Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 10.9.-18.10.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. 

Avsändare: Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Publicerad: 10.09.2021 12.51Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi