Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/372

Kungörelse: En ansökan om miljötillstånd i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) för strängkompostering av blandat slam från skogsindustrin.

Verksamhetsidkaren ansöker om miljötillstånd för att kompostera blandat slam från skogsindustrin. Mängden slam som komposteras på det 2,3 hektar stora asfalterade behandlingsområdet är högts 19 900 ton/år. Slammet komposteras i strängar och är moget efter 1-3 månader. Den färdiga produkten är Tuorekomposti 3A2-3. Komposteringen och slutproduktens kvalitet granskas i enlighet med lagstiftningen för gödselfabrikat samt enligtvillkoren i anläggningsgodkännandet.

Avsändare: Lovisa stads byggnads- och miljönämnd
Publicerad: 12.08.2021 08.49Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi