Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/359

Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen

Innehållet i anmälan: Plan över muddringsarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 434-484-876-18 utanför fastighet 434-484-30-17.

Kungörelsen finns till allmänt påseende under tiden 21.7.-27.8.2021 på NTM-centralens webbsida på adressen: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Avsändare: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Publicerad: 21.07.2021 15.31Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi