Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/161

Kungörelse: En ansökan om ändring av miljötillstånd i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen (527/2014). Ändringsansökan gäller Lovisa stads jordavstjälpningsplats. Korrigering: denna kungörelse ersätter tidigare, med felaktig kungörelsetid, framlagda kungörelse gällande samma tillståndsansökan.

Verksamhetsidkaren ansöker om en ändring av gällande miljötillstånd för att på jordavstjälpningsplatsen kunna ta emot förutom rena jordmassor även icke förorenade jordmassor, det vill säga jordmassor vars halter av skadliga ämnen överskrider tröskelvärdet som fastställts för jordmassor, men underskrider det lägre riktvärdet som fastställts för förorenade jordmassor. Därtill söks ändring i tillståndet för att jordavstjälpningsplatsen ska kunna ta emot sulfitjordmassor. Det nuvarande tillståndet tillåter endast mottagning av rena jordmassor. Ytterligare ansöks tillstånd för att kunna föra bort rent stenmaterial från jordavstjälpningsplatsen för nyttoanvändning utanför området.

Publicerad: 22.04.2021 10.31Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi