Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/156

Kungörelse: Kommunalvalet 2021

 

KOMMUNALVALET 2021  

I enlighet med 145 § i vallagen kungör centralvalnämnden att det i kommunalvalet som förrättas i Lovisa stad den 13 juni 2021 i enlighet med Lovisa stadsfullmäktiges beslut 16.9.2020 § 78 väljs 35 fullmäktigeledamöter och ett stadgat antal ersättare. 

Centralvalnämnden beslutar med stöd av 34 § i vallagen att kandidatansökningarna och andra handlingar som gäller kandidatuppställningen ska lämnas den 3 maj 2021 klockan 9.00–11.30 och 13.00–16.00 eller den 4 maj 2021 klockan 9.00–11.30 och 13.00–16.00 till centralvalnämndens sekreterare Kristina Lönnfors, byråsekreterare Merja Ralanti eller ledningens assistent Carola Nystedt på stadskansliet i Rådhusets 2 våning (Mannerheimgatan 4). Kandidatansökningarna ska lämnas in senast den 4 maj 2021 klockan 16.00.  

De valombud till vilka centralvalnämnden i enlighet med 36 § 3 momentet i vallagen framställt anmärkningar har rätt att senast den 12 maj 2021 före klockan 16.00 göra rättelser med anledning av anmärkningarna och att komplettera en kandidatansökan och de handlingar som fogats till den. Inom samma tid har valombuden rätt att göra behövliga justeringar beträffande en kandidats namn, titel, yrke eller syssla.

Ett återtagande av en kandidatansökan i enlighet med 40 § 2 momentet i vallagen ska lämnas in skriftligen av valombudet till centralvalnämnden senast den 14 maj 2021 före klockan 12.00.

De ansökningar som valombuden lämnat in senast 9.3.2021 gäller fortfarande, om inte valombudet ändrar dem. Ansökningarna behöver inte göras på nytt om inga ändringar i dem görs.


Lovisa den 20 april 2021  
Centralvalnämnden i Lovisa stad

                                                                                                   

Publicerad: 21.04.2021 12.10


Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi