Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/68

Kungörelse om uppbåd

Med stöd av Värnpliktslagen (1438/2007) och Statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2003 födda och för övriga nedan nämnda värnpliktiga inom Nylands regionalbyrås område år 2021 i den i kungörelsen angivna ordningen.

Avsändare: Försvarsmaktens regionalbyrå i Nyland
Publicerad: 22.02.2021 10.15Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi