Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/550

Kungörelse: Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 2022-2027

Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde och dess bilagor kan läsas 2.11.2020–14.5.2021 på adressen www.ymparisto.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen på kommunernas webbplatser i området som berörs av planen samt vid behov på NTM-centralerna.

Avsändare: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
Publicerad: 30.10.2020 14.31Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi