Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/547

Kungörelse: Förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde för åren 2022-2027

Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde, miljörapporten om planen samt planens övriga
bakgrundsdokument finns till påseende den 2 november 2020–14 maj 2021 på adressen www.ymparisto.fi/trhs/Loviisa.

Avsändare: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Publicerad: 30.10.2020 13.23


Bilagor
  Kungörelse

Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi