Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 28.4.202107.05.2021 14.00 - 29.05.2021 22.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 26.4.202107.05.2021 07.00 - 28.05.2021 22.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 29.4.202106.05.2021 22.00 - 28.05.2021 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Fastighetsingenjören 29.4.2021 § 6; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 10906.05.2021 22.00 - 20.05.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Fastighetsingenjören 29.4.2021 § 7; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 12206.05.2021 22.00 - 20.05.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Fastighetsingenjören 29.4.2021 § 8; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 22606.05.2021 22.00 - 20.05.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 6.5.2021 9 §; val av sjukskötare 06.05.2021 07.00 - 25.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Fastighetsingenjören 3.5.2021 § 9; Ändring av arrendeavtal för arrendeområde, 434-4-132-748-V30205.05.2021 22.00 - 19.05.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 4.5.2021 § 3; Val av entreprenör, reparation av köksgolv i Sävträsk skolan04.05.2021 22.00 - 19.05.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 4.5.2021 § 4; Anskaffning av modul WC till närmotionsplatsen vid Harjurinteen koulu04.05.2021 22.00 - 19.05.2021 23.00
Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning03.05.2021 12.00 - 02.06.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 30.4.2021 § 2; Val av entreprenör, förnyande av staket vid Forsby och Hembacka daghem 30.04.2021 22.00 - 16.05.2021 23.00
Kungörelse: Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen, Lovisa Hamn AB30.04.2021 09.00 - 07.06.2021 23.00
Protokoll: Välfärdsnämnden 14.4.202130.04.2021 09.00 - 22.05.2021 22.00
Kungörelse: Detaljplan som vunnit laga kraft, stadsdelen 5, Södra Åsen, en del av kvarteret 503 samt gatu- och grönområden som gränsar till det, Englandsgatan, Räfsbyvägen29.04.2021 23.00 - 31.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 27.4.2021 § 11; val av lärare inom småbarnspedagogik29.04.2021 14.00 - 21.05.2021 22.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 21.4.202128.04.2021 07.00 - 03.06.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 27.4.2021 9 §; vikarie för servicechefen för tiden 3.5.-2.6.2021 (finsk beslutstext)28.04.2021 06.00 - 17.05.2021 22.00
Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 15.4.202126.04.2021 13.00 - 17.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Fastighetsingenjören 22.4.2021 § 5; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 9825.04.2021 22.00 - 09.05.2021 23.00
Meddelande om kungörelse, Isnäs Port Oy Ltd:s hamn- och småbåtshamnsverksamhet, Isnäs, Lovisa23.04.2021 14.00 - 24.05.2021 23.00
Kungörelse: En ansökan om ändring av miljötillstånd i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen (527/2014). Ändringsansökan gäller Lovisa stads jordavstjälpningsplats. Korrigering: denna kungörelse ersätter tidigare, med felaktig kungörelsetid, framlagda kungörelse gällande samma tillståndsansökan.22.04.2021 23.00 - 31.05.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 21.4.2021 § 20; timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Harjurinteen koulu22.04.2021 08.00 - 14.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 21.4.2021 § 18; timlärare i huvudsyssla i svenska för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)21.04.2021 16.00 - 13.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 21.4.2021 § 19; timlärare i huvudsyssla i huslig ekonomi och hälsokunskap för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Harjurinteen koulu( på finska)21.04.2021 16.00 - 13.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 21.4.2021 § 17; lärare för den flexibla grundläggande undervisningen 2024 (JOPO), placeringsställe Harjurinteen koulu för tiden 1.8.2021-31.7.2022 (på finska)21.04.2021 15.00 - 13.05.2021 22.00
Kungörelse: Kommunalvalet 202121.04.2021 11.00 - 14.05.2021 11.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 12.4.202120.04.2021 13.00 - 11.05.2021 22.00
Meddelande om beslut enligt miljöskyddslagen: Ändring av miljötillstånd för Dragmossens torvutvinningsområde, Lovisa15.04.2021 11.00 - 24.05.2021 23.00
Kungörelse om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022-202703.02.2021 15.00 - 14.05.2021 23.00
Kungörelse: Förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde för åren 2022-202702.11.2020 14.00 - 14.05.2021 23.00
Kungörelse: Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 2022-202702.11.2020 00.00 - 14.05.2021 23.00
Meddelande om offentlig kungörelse: Kungörelse, förslag till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens förvaltningsområde 2022-202702.11.2020 00.00 - 14.05.2021 23.00