Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Protokoll: Stadsstyrelsen 8.8.202216.08.2022 14.00 - 06.09.2022 14.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 15.8.2022 § 37; Anskaffning av läkartjänster för körkortsintyg (finsk beslutstext)16.08.2022 14.00 - 02.09.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 10.8.2022 § 45; Tomtindelningen för kvarteret 412 i stadsdel 414.08.2022 23.00 - 01.09.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 10.8.2022 § 46; Tomtindelningen för kvarteret 802 i stadsdel 814.08.2022 23.00 - 01.09.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 10.8.2022 § 47; Tomtindelningen för kvarteret 1060 i stadsdel 1014.08.2022 23.00 - 01.09.2022 00.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap.6 § i vattenlagen, plan över muddrings- och slåtterarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 434-876-2-0 utanför fastighet 434-10-1062-112.08.2022 09.00 - 16.09.2022 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 11.8.2022 § 35; Förslag till prisförändring gällande arbets- och dagverksamhet för partiellt arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättning/ Validia Oy (finsk beslutstext)11.08.2022 11.00 - 28.08.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 11.8.2022 § 36; Fullmakt för genomförande av upphandling, vårdgaranti (finsk belsutstext)11.08.2022 11.00 - 28.08.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 8.8.2022 § 44; Arrendering av bostadstomt 434-448-9-3, Skogsbärsvägen 6, Kuggom10.08.2022 23.00 - 25.08.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för stadskanslicentralen § 10, 2.8.2022; Val av byråsekreterare, stadskanslicentralen (på finska)10.08.2022 14.00 - 31.08.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 8.8.2022 § 14; Zabludowicz Collections offentlig konst till Lovisa stads bostadsmässområde/ att namnge Centralen för bildning och välfärds kontaktperson (på finska)09.08.2022 08.00 - 31.08.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 4.8.2022 § 19; Val av säsongarbetare, idrottsplatsskötare04.08.2022 22.00 - 20.08.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Ställföretr.direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 4.8.2022 § 11; Val av byggherreingenjör 202204.08.2022 22.00 - 27.08.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 3.8.2022 § 103; Besättande av tjänsteförhållande: timlärare i huvudsyssla 1.8.2022-31.7.2023, placeringsställe Tesjoen koulu04.08.2022 08.00 - 26.08.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 19.7.2022 § 18; Upphandling av hundparks stängsel03.08.2022 22.00 - 19.08.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 3.8.2022 § 33; Val av planerare för tiden 1.9.2022-31.10.2022 (finsk beslutstext)03.08.2022 11.00 - 20.08.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 3.8.2022 § 34; VAS-tilägg för läkaren samt vikarierande läkaren med ansvar för smittosamma sjukdomar (finsk beslutstext)03.08.2022 11.00 - 20.08.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 2.8.2022 § 32; förslag till priskorrigering/ Esperi Care Oy (finsk beslutstext)02.08.2022 09.00 - 19.08.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 1.8.2022 § 31; att förlänga avtalet gällande dosdispensering för läkemedel (finsk beslutstext) 01.08.2022 13.00 - 18.08.2022 22.00
Kungörelse: Förslagen till ändring av verksamhetsområde för Lovisa vattenaffärsverket31.07.2022 22.00 - 01.09.2022 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan, ravintola Mylly, Bruksvägen 1519.07.2022 22.00 - 26.08.2022 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan, Trålhamnsområdet i Valkom19.07.2022 22.00 - 26.08.2022 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan, Gammelby, Lovisa17.07.2022 22.00 - 24.08.2022 22.00
Kungörelse: Posiva Oy:s drifttillstånd gällande en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle 07.02.2022 23.00 - 15.09.2022 22.00