DynastyDynasty - Mötesärendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/TELIMET.HTMByggnads- och miljönämnden 05.03.2020 / Övriga ärenden Övriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205612-9.HTMByggnads- och miljönämnden 05.03.2020 / För kännedomFör kännedomhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205612-8.HTMByggnads- och miljönämnden 05.03.2020 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205612-7.HTMByggnads- och miljönämnden 05.03.2020 / Utlåtande om detaljplaneutkastet för bostadsmässområdet DrottningstrandenUtlåtande om detaljplaneutkastet för bostadsmässområdet Drottningstrandenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205612-6.HTMByggnads- och miljönämnden 05.03.2020 / Begäranden om omprövning av bygglov 2018-262Begäranden om omprövning av bygglov 2018-262http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205612-5.HTMByggnads- och miljönämnden 05.03.2020 / Utlåtande om YIT Teollisuus Oy:s kompletterade miljökonsekvensbeskrivning som gäller utvidgning av stenmaterialområdet i Malmgård i LovisaUtlåtande om YIT Teollisuus Oy:s kompletterade miljökonsekvensbeskrivning som gäller utvidgning av stenmaterialområdet i Malmgård i Lovisahttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205612-4.HTMByggnads- och miljönämnden 05.03.2020 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205612-3.HTMByggnads- och miljönämnden 05.03.2020 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205612-2.HTMByggnads- och miljönämnden 05.03.2020 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205612-1.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.02.2020 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205601-10.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.02.2020 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205601-9.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.02.2020 / Näringslivs- och infrastrukturcentralens bokslut och verksamhetsberättelse 2019Näringslivs- och infrastrukturcentralens bokslut och verksamhetsberättelse 2019http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205601-8.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.02.2020 / Konsekvensutredning över Ekuddens campingområdeKonsekvensutredning över Ekuddens campingområdehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205601-7.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.02.2020 / Avgörande som gäller planeringsbehov och undantagslov, 434-463-3-4Avgörande som gäller planeringsbehov och undantagslov, 434-463-3-4http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205601-6.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.02.2020 / Delgeneralplan för vindkraft i Tetom i stadsdelen 30, PernåDelgeneralplan för vindkraft i Tetom i stadsdelen 30, Pernåhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205601-5.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.02.2020 / Planläggningsöversikt för 2020Planläggningsöversikt för 2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205601-4.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.02.2020 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205601-3.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.02.2020 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205601-2.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.02.2020 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205601-1.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / Mötet avslutasMötet avslutashttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-13.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-12.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-11.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / För kännedomFör kännedomhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-10.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / Timresursen för den grundläggande utbildningen och gymnasierna läsåret 2020-2021Timresursen för den grundläggande utbildningen och gymnasierna läsåret 2020-2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-9.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2020Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-8.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / Begäran om utlåtande om detaljplaneförslaget för Drottningstranden (dnr 469/10.02.03/2019)Begäran om utlåtande om detaljplaneförslaget för Drottningstranden (dnr 469/10.02.03/2019)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-7.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / Omfördelning av centralens för bildning och välfärds investeringsanslag 2020, projekt under 100 000 euro Omfördelning av centralens för bildning och välfärds investeringsanslag 2020, projekt under 100 000 euro http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-6.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / Nämnden för fostran och bildnings verksamhetsberättelse 2019Nämnden för fostran och bildnings verksamhetsberättelse 2019http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-5.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / Principer för bestämmandet av kurspriser för medborgarinstitutet från och med 1.8.2020Principer för bestämmandet av kurspriser för medborgarinstitutet från och med 1.8.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-4.HTMNämnden för fostran och bildning 26.02.2020 / Godkännande av föredragningslistaGodkännande av föredragningslistahttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205595-3.HTM