DynastyDynasty - Mötesärendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/TELIMET.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-23.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Nämndernas och sektionernas beslutNämndernas och sektionernas besluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-22.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Försäljning av strandtomt nr 119Försäljning av strandtomt nr 119http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-21.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Försäljning av strandtomt nr 96Försäljning av strandtomt nr 96http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-20.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Försäljning av strandtomt nr 82Försäljning av strandtomt nr 82http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-19.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Försäljning av strandtomt nr 72Försäljning av strandtomt nr 72http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-18.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Försäljning av strandtomt nr 62Försäljning av strandtomt nr 62http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-17.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Sarastia Oy:s ramavtal om elementbyggnader som kan hyrasSarastia Oy:s ramavtal om elementbyggnader som kan hyrashttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-16.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021-30.11.2021Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021-30.11.2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-15.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2021Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-14.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Välfärdsområdesvalet 2022 och valmyndigheterVälfärdsområdesvalet 2022 och valmyndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-13.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Kommunens lagenliga tillkännagivandenKommunens lagenliga tillkännagivandenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-12.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Stadsfullmäktiges sammanträden 2022Stadsfullmäktiges sammanträden 2022http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-11.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, AllénBegäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Allénhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-10.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Utbildningskravet för livskraftsutvecklarenUtbildningskravet för livskraftsutvecklarenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-9.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Planläggningsöversikt för 2021Planläggningsöversikt för 2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-8.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Överlåtelse av det privata gruppfamiljedaghemmet Krisumajas verksamhet som ska ordnas av staden från och med 1.1.2022 och ytterligare åtgärderÖverlåtelse av det privata gruppfamiljedaghemmet Krisumajas verksamhet som ska ordnas av staden från och med 1.1.2022 och ytterligare åtgärderhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-7.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Svaren på förfrågan gällande verkningarna efter förändringarna i skolornas servicenätSvaren på förfrågan gällande verkningarna efter förändringarna i skolornas servicenäthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-6.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Val av medlemmar i den mångprofessionella styrgruppen och arbetsgruppen för välfärdsarbetet i Lovisa stad och Lappträsk kommun för 2022Val av medlemmar i den mångprofessionella styrgruppen och arbetsgruppen för välfärdsarbetet i Lovisa stad och Lappträsk kommun för 2022http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-5.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Välfärdsberättelse för barn och unga för 2017-2020 och välfärdsplan för barn och unga för 2021-2024Välfärdsberättelse för barn och unga för 2017-2020 och välfärdsplan för barn och unga för 2021-2024http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-4.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Verkställighet av stadsfullmäktige beslutVerkställighet av stadsfullmäktige besluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-3.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-2.HTMStadsstyrelsen 20.12.2021 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216158-1.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 16.12.2021 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216155-9.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 16.12.2021 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216155-8.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 16.12.2021 / EkonomiöversiktEkonomiöversikthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216155-7.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 16.12.2021 / Förslag till storlek och placering för ett nytt daghem, fullmäktigemotionFörslag till storlek och placering för ett nytt daghem, fullmäktigemotionhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216155-6.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 16.12.2021 / Förbindelsebrygga för Drottningstrandens flytande husFörbindelsebrygga för Drottningstrandens flytande hushttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216155-5.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 16.12.2021 / Flytande konstruktioner i DrottningstrandenFlytande konstruktioner i Drottningstrandenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216155-4.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 16.12.2021 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20216155-3.HTM