DynastyDynasty - Mötesärendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/TELIMET.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-14.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-13.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / EkonomiöversiktEkonomiöversikthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-12.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Åtgärder i tätortsskogarna 2020-2022Åtgärder i tätortsskogarna 2020-2022http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-11.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Underhåll av EdövägenUnderhåll av Edövägenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-10.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Att reda ut beläggnings- och reparationsskulden för gator, fullmäktigemotionAtt reda ut beläggnings- och reparationsskulden för gator, fullmäktigemotionhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-9.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Iståndsättande av Gråbergs bostadsområde, fullmäktigemotionIståndsättande av Gråbergs bostadsområde, fullmäktigemotionhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-8.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Belysning av lättrafikled på Smedjevägen, fullmäktigemotionBelysning av lättrafikled på Smedjevägen, fullmäktigemotionhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-7.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Godkännande av fakturor 2020, centralen för näringsliv och infrastrukturGodkännande av fakturor 2020, centralen för näringsliv och infrastrukturhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-6.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Datum för näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträden år 2020Datum för näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträden år 2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-5.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av ett klagomål som gäller ändringen av detaljplan, stadsdel 4 Nedrestaden, en del av kvarteret 418 med anslutande vattenområde (tomten för Överstens slott)Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av ett klagomål som gäller ändringen av detaljplan, stadsdel 4 Nedrestaden, en del av kvarteret 418 med anslutande vattenområde (tomten för Överstens slott)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-4.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-3.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-2.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195516-1.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Avslutande av mötetAvslutande av mötethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-12.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Budget och ekonomiplan 2020-2022Budget och ekonomiplan 2020-2022http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-11.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Att flytta verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationens lokalerAtt flytta verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationens lokalerhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-10.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Anslagsändringar i budgeten för 2019Anslagsändringar i budgeten för 2019http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-9.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Avtal angående ordnande av fritt bildningsarbete från och med 1.1.2020Avtal angående ordnande av fritt bildningsarbete från och med 1.1.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-8.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Godkännande av samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs slutredovisning/bokslutGodkännande av samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs slutredovisning/boksluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-7.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Uppdatering av serviceavtalet för social- och hälsovård mellan Lovisa och LappträskUppdatering av serviceavtalet för social- och hälsovård mellan Lovisa och Lappträskhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-6.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Stadsstyrelsens bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen för 2018Stadsstyrelsens bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen för 2018http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-5.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Redogörelser för bindningarRedogörelser för bindningarhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-4.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Stadsfullmäktiges sammanträden 2020Stadsfullmäktiges sammanträden 2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-3.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-2.HTMStadsfullmäktige 11.12.2019 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195535-1.HTMVälfärdsnämnden 04.12.2019 / Avslutande av möteAvslutande av mötehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195521-14.HTMVälfärdsnämnden 04.12.2019 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195521-13.HTMVälfärdsnämnden 04.12.2019 / TjänstemannabeslutTjänstemannabesluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195521-12.HTMVälfärdsnämnden 04.12.2019 / Budgetens uppföljningsrapportBudgetens uppföljningsrapporthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20195521-11.HTM