DynastyDynasty - Mötesärendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/TELIMET.HTMRevisionsnämnden 22.04.2021 / Framläggande av protokolletFramläggande av protokollethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215987-9.HTMRevisionsnämnden 22.04.2021 / Möjliga övriga ärendenMöjliga övriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215987-8.HTMRevisionsnämnden 22.04.2021 / Redogörelser för bindningarRedogörelser för bindningarhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215987-7.HTMRevisionsnämnden 22.04.2021 / Utvärderingsberättelsen 2020Utvärderingsberättelsen 2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215987-6.HTMRevisionsnämnden 22.04.2021 / Stadsdirektörens översiktStadsdirektörens översikthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215987-5.HTMRevisionsnämnden 22.04.2021 / Justering av protokolletJustering av protokollethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215987-4.HTMRevisionsnämnden 22.04.2021 / JävJävhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215987-3.HTMRevisionsnämnden 22.04.2021 / Val av sekreterareVal av sekreterarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215987-2.HTMRevisionsnämnden 22.04.2021 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215987-1.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / Avslutande av mötetAvslutande av mötethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-12.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / FullmäktigemotionerFullmäktigemotionerhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-11.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / Att skapa ett uppföljningssystem för beslut om fullmäktigemotioner, fullmäktigemotionAtt skapa ett uppföljningssystem för beslut om fullmäktigemotioner, fullmäktigemotionhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-10.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / Stadsstyrelsens uppföljning av verksamheten och ekonomin, fullmäktigemotionStadsstyrelsens uppföljning av verksamheten och ekonomin, fullmäktigemotionhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-9.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / Utvecklingssamtal som förts med stadsdirektören, rapporteringUtvecklingssamtal som förts med stadsdirektören, rapporteringhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-8.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / Avtal om att ordna inspektioner i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomarAvtal om att ordna inspektioner i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomarhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-7.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / Regionalt tillgänglighets- och framkomlighetsprogram 2021-2025 för Östra NylandRegionalt tillgänglighets- och framkomlighetsprogram 2021-2025 för Östra Nylandhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-6.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / Lovisa stads program för delaktighet 2021-2023Lovisa stads program för delaktighet 2021-2023http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-5.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / Försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stadFörsäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-4.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / Att godkänna Lovisa stads strategiAtt godkänna Lovisa stads strategihttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-3.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-2.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215980-1.HTMGrundtrygghetsnämnden 15.04.2021 / Avslutande av mötetAvslutande av mötethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215967-17.HTMGrundtrygghetsnämnden 15.04.2021 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215967-16.HTMGrundtrygghetsnämnden 15.04.2021 / Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedomAnmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedomhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215967-15.HTMGrundtrygghetsnämnden 15.04.2021 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215967-14.HTMGrundtrygghetsnämnden 15.04.2021 / Val av familjehandledareVal av familjehandledarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215967-13.HTMGrundtrygghetsnämnden 15.04.2021 / Val av socialarbetare, barnskyddetVal av socialarbetare, barnskyddethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215967-12.HTMGrundtrygghetsnämnden 15.04.2021 / Val av socialarbetareVal av socialarbetarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215967-11.HTMGrundtrygghetsnämnden 15.04.2021 / Att ändra sjukskötaruppgift till närvårdaruppgiftAtt ändra sjukskötaruppgift till närvårdaruppgifthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215967-10.HTMGrundtrygghetsnämnden 15.04.2021 / Ramavtal för ändringsarbeten i bostäderRamavtal för ändringsarbeten i bostäderhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20215967-9.HTM