DynastyDynasty - Mötesärendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/TELIMET.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-12.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-11.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / EkonomiöversiktEkonomiöversikthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-10.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / TätortsskogsplanTätortsskogsplanhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-9.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / Byggande av infrastruktur i Drottningstrandens södra delByggande av infrastruktur i Drottningstrandens södra delhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-8.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / Budgeten för 2021, investeringarBudgeten för 2021, investeringarhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-7.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / Budgeten för 2021 och ekonomiplan för 2022-2023Budgeten för 2021 och ekonomiplan för 2022-2023http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-6.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / Ändring av detaljplan, stadsdel 11 Valkom, kvarteren 1105, 1107, delar av kvarteren 1106 och 1108 samt till dem gränsande gatu- och grönområden, Trålhamnen IIIÄndring av detaljplan, stadsdel 11 Valkom, kvarteren 1105, 1107, delar av kvarteren 1106 och 1108 samt till dem gränsande gatu- och grönområden, Trålhamnen IIIhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-5.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / Ändring av detaljplan, stadsdel 20, Liljendal, kvarter 10, del av Dunkavägens gatuområde (Dunkavägen/Krogarvägen)Ändring av detaljplan, stadsdel 20, Liljendal, kvarter 10, del av Dunkavägens gatuområde (Dunkavägen/Krogarvägen)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-4.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-3.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-2.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.09.2020 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205775-1.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / Mötet avslutasMötet avslutashttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-11.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-10.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / För kännedomFör kännedomhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-9.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-8.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / Konkurrensutsättning av storköksutrustning och -redskapKonkurrensutsättning av storköksutrustning och -redskaphttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-7.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022-2023Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022-2023http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-6.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / Uppgiftshelheterna vid Lovisa medborgarinstitut och att besätta uppgiften som deltidsanställd byråsekreterare från och med 1.1.2021 Uppgiftshelheterna vid Lovisa medborgarinstitut och att besätta uppgiften som deltidsanställd byråsekreterare från och med 1.1.2021 http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-5.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / Att besluta om småbarnspedagogikens kundavgifterAtt besluta om småbarnspedagogikens kundavgifterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-4.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / Godkännande av föredragningslistaGodkännande av föredragningslistahttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-3.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-2.HTMNämnden för fostran och bildning 23.09.2020 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205772-1.HTMAffärsverket Lovisa Vatten 22.09.2020 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205781-6.HTMAffärsverket Lovisa Vatten 22.09.2020 / För kännedomFör kännedomhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205781-5.HTMAffärsverket Lovisa Vatten 22.09.2020 / Budget 2021, ekonomiplan 2022 - 2023Budget 2021, ekonomiplan 2022 - 2023http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205781-4.HTMAffärsverket Lovisa Vatten 22.09.2020 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205781-3.HTMAffärsverket Lovisa Vatten 22.09.2020 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205781-2.HTMAffärsverket Lovisa Vatten 22.09.2020 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205781-1.HTMStadsstyrelsen 21.09.2020 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/kokous/20205764-18.HTM