DynastyDynasty - Kungörelserhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesTjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 27.9.2022 § 54; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 211Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 27.9.2022 § 54; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 211Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379995775430309961Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 27.9.2022 § 4; EvenemangstillståndTjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 27.9.2022 § 4; EvenemangstillståndTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379987186483988921Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 26.9.2022 § 53; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 198Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 26.9.2022 § 53; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 198Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379986587208738231Protokoll: Stadsfullmäktige 21.9.2022Protokoll: Stadsfullmäktige 21.9.2022http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379989114336878121Protokoll: Revisionsnämnden 12.9.2022Protokoll: Revisionsnämnden 12.9.2022http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379978867681196531Meddelande: Byggnads- och miljönämndens tillsynsrundtur i Tessjö 5.10.2022Meddelande: Byggnads- och miljönämndens tillsynsrundtur i Tessjö 5.10.2022Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379954040128461381Tjänsteinnehavarbeslut: Sysselsättningskoordinatorn 23.9.2022 § 5; Kommuntillägg för sysselsättning Tjänsteinnehavarbeslut: Sysselsättningskoordinatorn 23.9.2022 § 5; Kommuntillägg för sysselsättning Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379952439044893471Tjänsteinnehavarbeslut: Sysselsättningskoordinatorn 23.9.2022 § 4; Kommuntillägg för sysselsättning Tjänsteinnehavarbeslut: Sysselsättningskoordinatorn 23.9.2022 § 4; Kommuntillägg för sysselsättning Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379952227712328891Offentlig delgivning: Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 14.-16-10.2022Offentlig delgivning: Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 14.-16-10.2022Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379952254817064131Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 21.9.2022 § 50; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 73Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 21.9.2022 § 50; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 73Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379943449553154561Tjänsteinnehavarbeslut: Sysselsättningskoordinatorn 22.9.2022 § 3; Kommuntillägg för sysselsättning Tjänsteinnehavarbeslut: Sysselsättningskoordinatorn 22.9.2022 § 3; Kommuntillägg för sysselsättning Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379936974793397571Protokoll: Stadsstyrelsen 12.9.2022Protokoll: Stadsstyrelsen 12.9.2022http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379943291917934231Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 13.9.2022Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 13.9.2022Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379929728107173271Kungörelse: Nylands avfallsnämnd mötesprotokoll 3/2022Kungörelse: Nylands avfallsnämnd mötesprotokoll 3/2022Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379926389453150511Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 19.9.2022 § 91; Användning av medel från seniorfonden/ RosenkullaTjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 19.9.2022 § 91; Användning av medel från seniorfonden/ Rosenkullahttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379925826400577821Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdschef 19.9.2022 §1; Beslut om anskaffning av internet baserade Tiekuntarekisteri.fi tjänstenTjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdschef 19.9.2022 §1; Beslut om anskaffning av internet baserade Tiekuntarekisteri.fi tjänstenTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379918964007989291Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 16.9.2022 §2; Anhållan om lov för trafikmärke Torpparimäen tiekunta Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 16.9.2022 §2; Anhållan om lov för trafikmärke Torpparimäen tiekunta Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379893404551445851Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 16.9.2022 §1; Anhållan om lov för trafikmärke Segersby gårds vägTjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 16.9.2022 §1; Anhållan om lov för trafikmärke Segersby gårds vägTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379893391004559951Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 12.9.2022 § 42; att bevilja lov för bisyssla (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 12.9.2022 § 42; att bevilja lov för bisyssla (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379865681980857601Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagenOffentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagenKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379859144625514031Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 12.9.2022 § 18; val av flerkunnig till kost- och städservicen tillsvidare fr.o.m. 1.10.2022/Forsby daghemKost- och ruoka- ja siivouspalveluiden moniosaajan valinta vakinaiseen tehtävään 1.10.2022 alkaen/Koskenkylän päiväkotiTjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 12.9.2022 § 18; val av flerkunnig till kost- och städservicen tillsvidare fr.o.m. 1.10.2022/Forsby daghemKost- och ruoka- ja siivouspalveluiden moniosaajan valinta vakinaiseen tehtävään 1.10.2022 alkaen/Koskenkylän päiväkotiTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379857529382475281Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälanKungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälanKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379831661897965911Kungörelse: Besvär av tillståndssökanden till Vasa förvaltningsdomstol över ett beslut om miljötillstånd (En utredning i enlighet med tillståndsbestämmelse 16 b i miljötillståndet för hamnen, Lovisa)Kungörelse: Besvär av tillståndssökanden till Vasa förvaltningsdomstol över ett beslut om miljötillstånd (En utredning i enlighet med tillståndsbestämmelse 16 b i miljötillståndet för hamnen, Lovisa)Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379823931815851831Kungörelse: Besvär av tillståndssökanden till Vasa förvaltningsdomstol över ett beslut om miljötillstånd (Ändrande av verksamheten vid hamnen i Lovisa samt dess miljötillstånd och tillstånd för inledande av verksamheten (Lovisa)Kungörelse: Besvär av tillståndssökanden till Vasa förvaltningsdomstol över ett beslut om miljötillstånd (Ändrande av verksamheten vid hamnen i Lovisa samt dess miljötillstånd och tillstånd för inledande av verksamheten (Lovisa)Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379823901792487851Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen. Plan över muddringsarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 434- 485-876-4 utanför fastighet 434-485-2-147.Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen. Plan över muddringsarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 434- 485-876-4 utanför fastighet 434-485-2-147.Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379797111056996571Kungörelse: Meddelande om beslut enligt vattenlagen, kvarhållande av redan utförda muddring, deponering av muddermassorna och invallning i Söderstrand, LovisaKungörelse: Meddelande om beslut enligt vattenlagen, kvarhållande av redan utförda muddring, deponering av muddermassorna och invallning i Söderstrand, LovisaKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379753913666711051Meddelande om anslag Meddelande om anslag Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379712630950166761Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 18.8.2022Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 18.8.2022Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6379710475904620721