DynastyDynasty - Kungörelserhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesProtokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 19.10.2021Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 19.10.2021Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377050326899371841Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för stadskanslicentralen § 7, 20.10.2021; Val av arkivskötare (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för stadskanslicentralen § 7, 20.10.2021; Val av arkivskötare (på finska)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377050510918681121Kungörelse: Bygglovsansökan, bygglov 2021-233Kungörelse: Bygglovsansökan, bygglov 2021-233Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377033864656594551Grundtrygghetsnämndens protokoll 14.10.2021Grundtrygghetsnämndens protokoll 14.10.2021Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377032732813724201Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för stadskanslicentralen § 6, 15.10.2021; Anställande av ICT-stödperson för viss tid (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för stadskanslicentralen § 6, 15.10.2021; Anställande av ICT-stödperson för viss tid (på finska)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377025305199633061Valet av samarbetspersonal inom arbetarskydd i Lovisa stad för tiden 1.1.2022-31.12.2025Valet av samarbetspersonal inom arbetarskydd i Lovisa stad för tiden 1.1.2022-31.12.2025Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377023324213061471Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.10.2021 § 27; Att anställa en projektperson på viss tidTjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.10.2021 § 27; Att anställa en projektperson på viss tidTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377016209212536251Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.10.2021 § 26; Val av entreprenör, preliminärt byggande av industriområdeTjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.10.2021 § 26; Val av entreprenör, preliminärt byggande av industriområdeTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377016165616756091Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.10.2021 § 25; Val av koordinator för näringslivstjänsterTjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.10.2021 § 25; Val av koordinator för näringslivstjänsterTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377016105813166831Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 18.10.2021 § 8; Uppdatering av kontrollsystem för fastighetsautomationTjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 18.10.2021 § 8; Uppdatering av kontrollsystem för fastighetsautomationTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377015253432248571Protokoll: Stadsstyrelsen 11.10.2021Protokoll: Stadsstyrelsen 11.10.2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6377016923479341701Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 14.10.2021 § 167; Godkännande av avtal om arbetshandledning / Socialarbetare och socialhandledare inom barnskyddet och barnfamiljearbete (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 14.10.2021 § 167; Godkännande av avtal om arbetshandledning / Socialarbetare och socialhandledare inom barnskyddet och barnfamiljearbete (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376988385116606451Kungörelse: Meddelande om att utkastet till plan för nyttjande och vård för Borgå-Sibbos fiskeriområde är till påseende och åsikter kan inlämnasKungörelse: Meddelande om att utkastet till plan för nyttjande och vård för Borgå-Sibbos fiskeriområde är till påseende och åsikter kan inlämnasKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376973547499651821Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 20.10.2021 kl. 18.00Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 20.10.2021 kl. 18.00http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376973551230509031Nylands avfallsnämnds protokoll 30.9.2021Nylands avfallsnämnds protokoll 30.9.2021Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376971721698845851Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för vuxna 12.10.2021 21 §; att bevilja forskningslov (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för vuxna 12.10.2021 21 §; att bevilja forskningslov (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376970735495894401Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 27.9.2021 § 3; Ny grupp till Forsby daghemTjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 27.9.2021 § 3; Ny grupp till Forsby daghemTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376965203563507691Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 11.10.2021 § 37; val av ambulerande S2-lärare till projektet för tiden 1.11.2021-31.7.2023 (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 11.10.2021 § 37; val av ambulerande S2-lärare till projektet för tiden 1.11.2021-31.7.2023 (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376965028004744641Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 11.10.2021 32 §; att godkänna plan för egenkontroll/Rosenkulla (finskt dokument)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 11.10.2021 32 §; att godkänna plan för egenkontroll/Rosenkulla (finskt dokument)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376964884205587151Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 11.10.2021 31 §; att godkänna plan för egenkontroll/Taasiagården (finskt dokument)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 11.10.2021 31 §; att godkänna plan för egenkontroll/Taasiagården (finskt dokument)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376964874156963021Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 11.10.2021 § 7; Val av entreprenör, förnyande av staket vid daghemmet Bambi i ForsbyTjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 11.10.2021 § 7; Val av entreprenör, förnyande av staket vid daghemmet Bambi i ForsbyTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376956269858925031Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 11.10.2021 § 6; Val av entreprenör, Degerbygatan 21, balansering av värmeledningsnätTjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 11.10.2021 § 6; Val av entreprenör, Degerbygatan 21, balansering av värmeledningsnätTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376956220363523671Offentlig delgivning: Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 12.-14.11.2021 under en övning ledd av GardesjägarregementetOffentlig delgivning: Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 12.-14.11.2021 under en övning ledd av GardesjägarregementetKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376956392032425281Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 11.10.2021 41 §; tillstånd att utföra bisyssla (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 11.10.2021 41 §; tillstånd att utföra bisyssla (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376955124155353511Protokoll: Utvecklings- och koncernsektionen 27.9.2021Protokoll: Utvecklings- och koncernsektionen 27.9.2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376954848883873761Kungörelse: Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxaKungörelse: Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxaKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376930135509200141Protokoll: Stadsstyrelsen 27.9.2021Protokoll: Stadsstyrelsen 27.9.2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376928527404558991Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård 7.10.2021 5 §; tidsbunden anställning av byggnadsinspektör.Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård 7.10.2021 5 §; tidsbunden anställning av byggnadsinspektör.Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376919885872603881Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning Renault 5D Megane Break 1.6.Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning Renault 5D Megane Break 1.6.Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376913206610499821Protokoll: Landsbygdsnämnden 30.9.2021 nr 1Protokoll: Landsbygdsnämnden 30.9.2021 nr 1Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376912569119766031