DynastyDynasty - Kungörelserhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesKungörelse: Lovisa stads parkavdelning vid centralen för näringsliv och infrastruktur har lämnat in tillståndansökan för miljöåtgärder 2020-277 i enlighet med 128 § i markanvändnings­ -och bygglagen gällande gallringsavverkning samt städande av området runt travbanans hyresområdeKungörelse: Lovisa stads parkavdelning vid centralen för näringsliv och infrastruktur har lämnat in tillståndansökan för miljöåtgärder 2020-277 i enlighet med 128 § i markanvändnings­ -och bygglagen gällande gallringsavverkning samt städande av området runt travbanans hyresområdeKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374208212690720081Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 12.11.2020Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 12.11.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374207895333223091Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för stadskanslicentralen § 7 26.11.2020; Upphandling av system för informationsstyrning och modell för informationsstyrningsplan (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för stadskanslicentralen § 7 26.11.2020; Upphandling av system för informationsstyrning och modell för informationsstyrningsplan (på finska)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374206701823822991Protokoll: Stadsfullmäktige 18.11.2020Protokoll: Stadsfullmäktige 18.11.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374206443677738041Protokoll: Stadsfullmäktige 18.11.2020Protokoll: Stadsfullmäktige 18.11.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374206420529482101Beslut enligt vattenlagen, Jul-Atte Oy, tagande av marksubstans på grundvattenområdet Pernå, LovisaBeslut enligt vattenlagen, Jul-Atte Oy, tagande av marksubstans på grundvattenområdet Pernå, LovisaKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374198558229143671Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 25.11.2020 66 §; plan för egenkontroll 2021, Servicehuset Lyckan (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 25.11.2020 66 §; plan för egenkontroll 2021, Servicehuset Lyckan (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374197295064139661Tjänsteinnehavarbeslut: tf dir. för centralen för näringsliv- och infrastruktur; Planerarens lönTjänsteinnehavarbeslut: tf dir. för centralen för näringsliv- och infrastruktur; Planerarens lönTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374190378328296471Meddelande: Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats, ändringarna kan kommenteras 24.11-31.12. 2020Meddelande: Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats, ändringarna kan kommenteras 24.11-31.12. 2020Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374191604914685591Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för stadskanslicentralen § 6 24.11.2020; Val av reskontraskötare (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för stadskanslicentralen § 6 24.11.2020; Val av reskontraskötare (på finska)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374191338447340471Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 25.11.2020 § 185; Anskaffning av utredning om turism till LovisaTjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 25.11.2020 § 185; Anskaffning av utredning om turism till LovisaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374190284384270631Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 25.11.2020 § 43; Försäljning av bostadstomt, 434-448-9-5Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 25.11.2020 § 43; Försäljning av bostadstomt, 434-448-9-5Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374173914295309191Meddelande: Miljöhälsosektionen i Borgå, protokoll från mötet 17.11.2020Meddelande: Miljöhälsosektionen i Borgå, protokoll från mötet 17.11.2020Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374182958085175751Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 24.11.2020 § 42; Försäljning av fastighet, 434-424-8-12Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 24.11.2020 § 42; Försäljning av fastighet, 434-424-8-12Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374173521201242621Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsdirektör § 13 18.11.2020; Upprustning av RosenparkenTjänsteinnehavarbeslut: Stadsdirektör § 13 18.11.2020; Upprustning av Rosenparkenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374173403707063581Tjänsteinnehavarbeslut: Dataförvaltningschef § 1 5.11.2020; Upphandling av datatjänster (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Dataförvaltningschef § 1 5.11.2020; Upphandling av datatjänster (på finska)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374173300214798111Kungörelse: Ikraftträdande av detaljplaner, del av Dunkavägens gatuområde, Liljendal, och Trålhamnen III, ValkomKungörelse: Ikraftträdande av detaljplaner, del av Dunkavägens gatuområde, Liljendal, och Trålhamnen III, ValkomKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374061603252616971Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef § 128, 17.11.2020: Val av närvårdare, tjänster för barn och ungaTjänsteinnehavarbeslut: Servicechef § 128, 17.11.2020: Val av närvårdare, tjänster för barn och ungaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374138084649248321Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Överföring av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 169Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Överföring av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 169Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374129150671239101Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Förlängande av arrendeavtal för arrendeområde 434-473-1-417-V301Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Förlängande av arrendeavtal för arrendeområde 434-473-1-417-V301Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374121200164753671Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Arrendering av bostadstomt 434-5-535-1Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Arrendering av bostadstomt 434-5-535-1Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374085934495882421Protokoll: Stadsstyrelsen 9.11.2020Protokoll: Stadsstyrelsen 9.11.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374122092337471441Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 12.11.2020 56 §; Prisförhöjning, Esperi Care Oy (finskt dokument) Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 12.11.2020 56 §; Prisförhöjning, Esperi Care Oy (finskt dokument) Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374111350526803031Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.11.2020 59 §; Förslag om hyresförhöjning, Betesda-säätiö sr (finskt dokument) Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.11.2020 59 §; Förslag om hyresförhöjning, Betesda-säätiö sr (finskt dokument) Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374111370623638601Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.11.2020 58 §; Prisförhöjning, Attendo Oy (finskt dokument) Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.11.2020 58 §; Prisförhöjning, Attendo Oy (finskt dokument) Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374111365487791601Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.11.2020 57 §; Prisförhöjning, Hoiva Mehiläinen Oy (finskt dokument) Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.11.2020 57 §; Prisförhöjning, Hoiva Mehiläinen Oy (finskt dokument) Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374111359409247191Meddelande om kungörelse om tillståndsansökan enligt vattenlagen: Muddring av vattenområde och byggande av en brygga, LovisaMeddelande om kungörelse om tillståndsansökan enligt vattenlagen: Muddring av vattenområde och byggande av en brygga, LovisaKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374085746142590851Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 5.11.2020Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 5.11.2020Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374076137052981671Kungörelse: Beslut enligt marktäktslagen, marktäktslov, Tommi BuddasKungörelse: Beslut enligt marktäktslagen, marktäktslov, Tommi BuddasKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374079076684387131Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Överföring av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 185Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Överföring av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 185Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374068851784710971