DynastyDynasty - Kungörelserhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesProtokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 25.2.2021Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 25.2.2021Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375044935158059291Meddelande om anslagMeddelande om anslagKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375044900262210051Tjänsteinnehavarbeslut: Tjänsteinnehavarbeslut av direktören för stadskanslicentralen § 2, 3.3.2021; Kundservicekontorets öppettider (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Tjänsteinnehavarbeslut av direktören för stadskanslicentralen § 2, 3.3.2021; Kundservicekontorets öppettider (på finska)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375044950853876991Meddelande om flyttning av fordon till upplag, Honda Shadow vt 600 TR-870Meddelande om flyttning av fordon till upplag, Honda Shadow vt 600 TR-870Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375044679132579621Protokoll: Stadsstyrelsen 22.2.2021Protokoll: Stadsstyrelsen 22.2.2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375038137503351531Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 1.3.2021 14 §; val av närvårdare, tjänster för seniorer Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 1.3.2021 14 §; val av närvårdare, tjänster för seniorer Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375037398982534601Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för vuxna 2.3.2021 6 §; att anteckna en privat producent av socialservice i Lovisa grundtrygghetscentrals register (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för vuxna 2.3.2021 6 §; att anteckna en privat producent av socialservice i Lovisa grundtrygghetscentrals register (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375035487309083941Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 2.3.2021 § 1; Försäljning av bostadstomt, 434-473-1-429Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 2.3.2021 § 1; Försäljning av bostadstomt, 434-473-1-429Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375030135087681311Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 2.3.2021 § 4; Val av byråsekreterare för tillsvidareanställning med arbetstid på 50 %, Lovisa medborgarinstitutTjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 2.3.2021 § 4; Val av byråsekreterare för tillsvidareanställning med arbetstid på 50 %, Lovisa medborgarinstitutTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375029405899507781Tjänsteinnehavarbeslut:Stadsdirektör 2.3.2021 § 1; Val av områdesövervakare för Lovisa bostadsmässorganisation för viss tid (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut:Stadsdirektör 2.3.2021 § 1; Val av områdesövervakare för Lovisa bostadsmässorganisation för viss tid (på finska)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375029474587031001Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 24.2.2021Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 24.2.2021Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375028063375426981Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 1.3.2021 § 3; Val av två flerkunniga och två städare fr.o.m. 1.8.2021 och 1.5.2021 (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 1.3.2021 § 3; Val av två flerkunniga och två städare fr.o.m. 1.8.2021 och 1.5.2021 (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375027934779183771Tjänsteinnehavarbeslut: Tf direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 1.3.2021 § 9; Ersättning av bilskadaTjänsteinnehavarbeslut: Tf direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 1.3.2021 § 9; Ersättning av bilskadaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374984980683471701Kungörelse: En ansökan om ändring av miljötillståndet för Lovisa stads jordavstjälpningsplats har inlämnats till Lovisa stads byggnads- och miljönämndKungörelse: En ansökan om ändring av miljötillståndet för Lovisa stads jordavstjälpningsplats har inlämnats till Lovisa stads byggnads- och miljönämndKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374986220023987291Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 25.2.2021 § 3; Parkkonstutställning 2021, KapellparkenTjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 25.2.2021 § 3; Parkkonstutställning 2021, KapellparkenTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374984919480494701Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 11.2.2021Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 11.2.2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374984766312839111Protokoll: Stadsfullmäktige 17.2.2021Protokoll: Stadsfullmäktige 17.2.2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374969341034296001Protokoll: Välfärdsnämnden 10.2.2021Protokoll: Välfärdsnämnden 10.2.2021Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374934947660234151Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet Byggnadstillsyn och miljövård 18.2.2021 3 §, val av projektanställd, anställning på viss tidTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet Byggnadstillsyn och miljövård 18.2.2021 3 §, val av projektanställd, anställning på viss tidKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374926008322820111Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet Byggnadstillsyn och miljövård 18.2.2021 2 §, val av projektanställd, anställning på viss tidTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet Byggnadstillsyn och miljövård 18.2.2021 2 §, val av projektanställd, anställning på viss tidKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374926000380613311Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet Byggnadstillsyn och miljövård 18.2.2021 1 §, val av projektanställd, anställning på viss tidTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet Byggnadstillsyn och miljövård 18.2.2021 1 §, val av projektanställd, anställning på viss tidKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374925987467875681Meddelande om flyttning av fordon till upplag, Volvo V70 NCI-291Meddelande om flyttning av fordon till upplag, Volvo V70 NCI-291Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374925716926439471Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 6.2.2021 12 §; val av närvårdare till seniorservicenTjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 6.2.2021 12 §; val av närvårdare till seniorservicenTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374923458669827171Kungörelse: Ansökan enligt miljöskyddslagen om godkännande av en samordnad plan för recipientkontroll av fiskodlingsanstalterna i havsområdet utanför Lovisa.Kungörelse: Ansökan enligt miljöskyddslagen om godkännande av en samordnad plan för recipientkontroll av fiskodlingsanstalterna i havsområdet utanför Lovisa.Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374916198551988811Kungörelse: Kommunalvalet 2021Kungörelse: Kommunalvalet 2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374915263814342631Anslag över beslut: Vapo Oy, Godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan av Ruskeasuo (Rödmossen) torvproduktionsområde, Lovisa.Anslag över beslut: Vapo Oy, Godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan av Ruskeasuo (Rödmossen) torvproduktionsområde, Lovisa.Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374908464290775861Protokoll: Stadsstyrelsen 8.2.2021Protokoll: Stadsstyrelsen 8.2.2021http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374908050691612541Kungörelse om marktäktstillståndsansökan och miljötillståndsansökan för samma verksamhet, Jul-Atte Oy Kungörelse om marktäktstillståndsansökan och miljötillståndsansökan för samma verksamhet, Jul-Atte Oy Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374873751899570851Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 9.2.2021Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 9.2.2021Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374873882882640891Meddelande om framläggande av tomtindelning och om rätt att framställa en anmärkning, TrålhamnenMeddelande om framläggande av tomtindelning och om rätt att framställa en anmärkning, TrålhamnenKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6374864740378987111