DynastyDynasty - Kungörelserhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesTjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 3.7.2020 40 §; förslag till prisökning / Betesda-säätiö sr (finskt beslut) Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 3.7.2020 40 §; förslag till prisökning / Betesda-säätiö sr (finskt beslut) Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372962805275131811Kungörelse: Förslag till gatuplaner för Regaliegränden, Regaliegatan och Skärgårdsvägen sektorsintervall 600-1060Kungörelse: Förslag till gatuplaner för Regaliegränden, Regaliegatan och Skärgårdsvägen sektorsintervall 600-1060Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372937887446237001Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 3.7.2020 § 210; ACDC Picknick 2020Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 3.7.2020 § 210; ACDC Picknick 2020Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372938661210597441Kungörelse: Anmälan enligt miljöskyddslagen om verksamhet som orsakar tillfälligt buller, Oy CD Fastfood AbKungörelse: Anmälan enligt miljöskyddslagen om verksamhet som orsakar tillfälligt buller, Oy CD Fastfood AbKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372936113099882361Kungörelse: En anmälan om musikevenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar har inlämnats till Lovisa stads miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen, KV Teemaravintolat oyKungörelse: En anmälan om musikevenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar har inlämnats till Lovisa stads miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen, KV Teemaravintolat oyKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372929657266857061Kungörelse: Förslag till detaljplan framlagda, Valkom, Södra Åsen, LiljendalKungörelse: Förslag till detaljplan framlagda, Valkom, Södra Åsen, LiljendalKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372912467931321881Tjänstemannabeslut: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan / Oy Saltbodan AbTjänstemannabeslut: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan / Oy Saltbodan AbKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372929520465723681Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 25.6.2020Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 25.6.2020Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372931137392389891Meddelande om anslagMeddelande om anslagKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372929345403816311Meddelande om beslut enligt vattenlagen: Anläggande av kablar i havsbotten i Lukusund och tillstånd till förberedande arbeten, LovisaMeddelande om beslut enligt vattenlagen: Anläggande av kablar i havsbotten i Lukusund och tillstånd till förberedande arbeten, LovisaKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372928107049519571Kungörelse: Stadsfullmäktiges sammanträde 9.7.2020Kungörelse: Stadsfullmäktiges sammanträde 9.7.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372928225401959501Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 2.7.2020 § 20; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 161Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 2.7.2020 § 20; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 161Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372920267968995791Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 17.6.2020 § 35; beviljandet av lov för bisyssla (finskt beslut)Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 17.6.2020 § 35; beviljandet av lov för bisyssla (finskt beslut)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372920293643020951Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 30.6.2020 79 §; att anteckna en privat serviceproducent för socialtjänster i Lovisa grundtrygghetscentrals register (finskt beslut)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 30.6.2020 79 §; att anteckna en privat serviceproducent för socialtjänster i Lovisa grundtrygghetscentrals register (finskt beslut)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372919206911202961Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 30.6.2020 39 §; beviljandet av lov för bisyssla (finskt beslut)Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 30.6.2020 39 §; beviljandet av lov för bisyssla (finskt beslut)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372919199285078161Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 24.6.2020Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 24.6.2020Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372913719146370221Protokoll: Stadsstyrelsen 22.6.2020Protokoll: Stadsstyrelsen 22.6.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372912612769535641Delgivning om kungörelse: Beslut om undantagstillstånd i enlighet med 47 § i lagen om fiske att fiska med nät under tiden 1.9.-30.11. i Pernåviken på det sättet, att den tillåtna fisketiden är från fredag kl. 15 till måndag klo 10Delgivning om kungörelse: Beslut om undantagstillstånd i enlighet med 47 § i lagen om fiske att fiska med nät under tiden 1.9.-30.11. i Pernåviken på det sättet, att den tillåtna fisketiden är från fredag kl. 15 till måndag klo 10Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372910773162818251Kungörelse: En anmälan om musikevenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar har inlämnats till Lovisa stads miljövårdsmyndighet i enlighet miljöskyddslagen, KV Olut ja Viinibaarit abKungörelse: En anmälan om musikevenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar har inlämnats till Lovisa stads miljövårdsmyndighet i enlighet miljöskyddslagen, KV Olut ja Viinibaarit abKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372903401802513301Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 30.6.2020 § 136; Förlängning av den skräddarsydda företagsrådgivningen för krissituationer som anskaffats för Lovisa stad med anledning av coronavirusläget;Covid-19Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 30.6.2020 § 136; Förlängning av den skräddarsydda företagsrådgivningen för krissituationer som anskaffats för Lovisa stad med anledning av coronavirusläget;Covid-19Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372902820432985041Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 30.6.2020, 1 st.; Ensamföretagares coronaunderstöd för ekonomiska svårigheter som coronavirusepidemin orsakatTjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 30.6.2020, 1 st.; Ensamföretagares coronaunderstöd för ekonomiska svårigheter som coronavirusepidemin orsakatTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372902576716006971Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 23.6.2020Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 23.6.2020Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372902170876051651Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 26.6.2020 § 110; Val av vikarie för skolgångshandledare (KOU-18) för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 26.6.2020 § 110; Val av vikarie för skolgångshandledare (KOU-18) för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372902084659405961Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 26.6.2020 § 109; Besättande av tjänst: tf lärare för specialundervisning på deltid för tiden 1.8.2020-31.7.2021, sijoituspaikkana Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 26.6.2020 § 109; Besättande av tjänst: tf lärare för specialundervisning på deltid för tiden 1.8.2020-31.7.2021, sijoituspaikkana Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372902015735122561Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 26.6.2020 38 §; val av närvårdare till serviceboende, vikariat Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 26.6.2020 38 §; val av närvårdare till serviceboende, vikariat Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372901455331538601Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2020 § 103; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Sävträsk skolaTjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2020 § 103; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Sävträsk skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372876660043052681Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2020 § 101; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Tessjö skolaTjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2020 § 101; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Tessjö skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372876644584724531Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2020 § 100; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2020 § 100; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372876631347144231Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2020 § 99; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2020 § 99; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372876617541643601Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2020 § 98; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2020 § 98; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372876604764679881