DynastyDynasty - Kungörelserhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesMeddelande om framläggande av mötesprotoll: Sondarö FiskelagMeddelande om framläggande av mötesprotoll: Sondarö FiskelagKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378839834307022941Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 17.5.2022 § 24; Förslag på prisanpassning för tiden 1.6-31.12.2022/ Attendo Oy (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 17.5.2022 § 24; Förslag på prisanpassning för tiden 1.6-31.12.2022/ Attendo Oy (finsk beslutstext)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378839307356153691Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378839198895372531Protokoll: Stadsstyrelsen 9.5.2022Protokoll: Stadsstyrelsen 9.5.2022http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378838331449305071Kungörelse: En anmälan om evenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen (527/2014)Kungörelse: En anmälan om evenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen (527/2014)Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378828981457661221Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 12.5.2022 § 8; Val av entreprenör för jordbyggnadsentreprenad, Isnäs skolaTjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 12.5.2022 § 8; Val av entreprenör för jordbyggnadsentreprenad, Isnäs skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378804309869335571Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 3.5.2022Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 3.5.2022Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378803340471248381Kungörelse: Beslut enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) / bulleranmälanKungörelse: Beslut enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) / bulleranmälanKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378796454565910441Kungörelse: En anmälan om evenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen (527/2014)Kungörelse: En anmälan om evenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen (527/2014)Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378794971995222831Kungörelse: Detaljplaneförslag till påseende, Jorvasvägen/Borgåvägen, PernåKungörelse: Detaljplaneförslag till påseende, Jorvasvägen/Borgåvägen, PernåKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378770727541531021Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 5.5.2022Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 5.5.2022Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378794907930691381Protokoll: Landsbygdsnämnden 5.5.2022 nr 3Protokoll: Landsbygdsnämnden 5.5.2022 nr 3Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378794737584145441Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning, Opel 5D Astra Caravan, registertecken IIR-815Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning, Opel 5D Astra Caravan, registertecken IIR-815Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378787831673958941Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 11.5.2022 § 3; Beviljande av forskningstillstånd/SUNRISE Finland-tutkimus (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 11.5.2022 § 3; Beviljande av forskningstillstånd/SUNRISE Finland-tutkimus (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378787257884275471Kungörelse: Nylands avfallsnämnds mötesprotokoll 28.4.2022Kungörelse: Nylands avfallsnämnds mötesprotokoll 28.4.2022Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378787112403430361Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 18.5.2022 kl. 18.00Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 18.5.2022 kl. 18.00http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378786125169666291Tjänsteinnehavarbeslut: Ledande läkaren 11.5.2022 § 2; lov att lämna ut hälsouppgifter/Valkon Hoitokoti (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Ledande läkaren 11.5.2022 § 2; lov att lämna ut hälsouppgifter/Valkon Hoitokoti (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378785323100231741Tjänsteinnehavrbeslut: Direktören för stadskanslicentralen, § 2, 10.5.2022; Val av controller (på finska)Tjänsteinnehavrbeslut: Direktören för stadskanslicentralen, § 2, 10.5.2022; Val av controller (på finska)http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378779207607947671Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 6.5.2022 § 31; Arrendering av bostadstomt 434-5-535-4, Kretsgången 13, SöderåsenTjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 6.5.2022 § 31; Arrendering av bostadstomt 434-5-535-4, Kretsgången 13, SöderåsenTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378768240620057851Meddelande om kungörelse: Den motiverade slutsatsen till NCC Industry Oy gäller mottagning av överskottsjord och förorenad jord, Greggböle, Lovisa.Meddelande om kungörelse: Den motiverade slutsatsen till NCC Industry Oy gäller mottagning av överskottsjord och förorenad jord, Greggböle, Lovisa.Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378769981290858371Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 5.5.2022 § 105; val av närvårdarvikarie, barnfamiljers hemserviceTjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 5.5.2022 § 105; val av närvårdarvikarie, barnfamiljers hemserviceTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378768756063170541Meddelande om framläggande av mötesprotoll: Borgå-Sibbos fiskeriområdeMeddelande om framläggande av mötesprotoll: Borgå-Sibbos fiskeriområdeKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378742767468495021Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 6.5.2022 § 14; Konungen anländer till Lovisa 2-3.7.2022Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 6.5.2022 § 14; Konungen anländer till Lovisa 2-3.7.2022Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378736538267099311Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 3.5.2022 § 88; att godkänna avtal om arbetshandledning (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 3.5.2022 § 88; att godkänna avtal om arbetshandledning (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378736068309031381Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 5.5.2022 § 103; att godkänna avtal om arbetshandledning (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 5.5.2022 § 103; att godkänna avtal om arbetshandledning (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378736061886519291Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 5.5.2022 § 104; att godkänna upphandlingsavtal gällande familjeterapi inom barnskyddet (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 5.5.2022 § 104; att godkänna upphandlingsavtal gällande familjeterapi inom barnskyddet (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378736054036137611Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 5.5.2022 § 50; Användning av medel från seniorfonden/ LyckanTjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 5.5.2022 § 50; Användning av medel från seniorfonden/ Lyckanhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378736097693271761Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 5.5.2022 § 49; Användning av medel från seniorfonden/ LyckanTjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 5.5.2022 § 49; Användning av medel från seniorfonden/ Lyckanhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378736087710551191Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 5.5.2022 § 48; Användning av medel från seniorfonden/ TaasiagårdenTjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 5.5.2022 § 48; Användning av medel från seniorfonden/ Taasiagårdenhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378736077789987291Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 28.4.2022 § 30; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 133Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 28.4.2022 § 30; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 133Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6378676161959070021