DynastyDynasty - Kungörelserhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesProtokoll: Nämnden för fostran och bildning 25.1.2023Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 25.1.2023Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381127547878150931Byggnadstillsyn: Anslagslista 08.- 22.02.2023Byggnadstillsyn: Anslagslista 08.- 22.02.2023Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381127594499511561Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 26.1.2023Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 26.1.2023Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381104903681585351Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd; Val av välfärdskoordinator (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd; Val av välfärdskoordinator (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381103436794488591Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 30.1.2023 § 6; Att inte utnyttja förköpsrättTjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 30.1.2023 § 6; Att inte utnyttja förköpsrättTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381085523652820881Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381075587577018291Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 25.1.2023Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 25.1.2023Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381068629392019561Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 19.-23.1.2023 § 2-5; Överföringar av arrenderätt för semesterbostadstomterna nr 44, 85, 41 och 30Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 19.-23.1.2023 § 2-5; Överföringar av arrenderätt för semesterbostadstomterna nr 44, 85, 41 och 30Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381032469051471461Protokoll: Stadsstyrelsen 23.1.2023Protokoll: Stadsstyrelsen 23.1.2023http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381032944281020111Protokoll: Stadsfullmäktige 18.1.2023Protokoll: Stadsfullmäktige 18.1.2023http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381025785553452101Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 25.1.2023 § 4; Val av lärare inom småbarnspedagogiken i Lovisa (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 25.1.2023 § 4; Val av lärare inom småbarnspedagogiken i Lovisa (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381024978921862221Protokoll: Kultur- och fritidsnämnden 11.1.2023Protokoll: Kultur- och fritidsnämnden 11.1.2023Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6381015084719591911Anhängiggörande av detaljplan, stranddetaljplan och detaljplaneändringarAnhängiggörande av detaljplan, stranddetaljplan och detaljplaneändringarKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6380965234422662161Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning TCG-258, BMV 4D Sedan 740iaKungörelse: Beslut om upplagsflyttning TCG-258, BMV 4D Sedan 740iaKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6380972805587260491Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning MYH-337, Volvo 4D Sedan 2,5DKungörelse: Beslut om upplagsflyttning MYH-337, Volvo 4D Sedan 2,5DKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6380972790650951111Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.1.2023 § 1; Tjänst till Pyttis kommun angående granskning av baskartaTjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.1.2023 § 1; Tjänst till Pyttis kommun angående granskning av baskartaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6380964451303393301Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 16.1.2023 § 1; Att ordna festivalen Bluegrass - 2023Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 16.1.2023 § 1; Att ordna festivalen Bluegrass - 2023Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6380947709425389181Protokoll: Stadsstyrelsen 9.1.2023Protokoll: Stadsstyrelsen 9.1.2023http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6380947949407180171Val av lärare inom småbarnspedagogiken (på finska)Val av lärare inom småbarnspedagogiken (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6380947243561743771