DynastyDynasty - Kungörelserhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 25.6.2024 § 33; Val av barnsskötare inom småbarnspedagogikTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 25.6.2024 § 33; Val av barnsskötare inom småbarnspedagogikTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385492564748882271Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 25.6.2024 § 32; Val av barnskötare inom småbarnspedagogikTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 25.6.2024 § 32; Val av barnskötare inom småbarnspedagogikTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385492556760067981Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 24.6.2024 § 31; Val av barnskötareTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 24.6.2024 § 31; Val av barnskötareTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385492549025440501Byggnads- och Miljönämnden: Anslagslista, beslutsdatum 18.6.2024Byggnads- och Miljönämnden: Anslagslista, beslutsdatum 18.6.2024Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385491746464884891Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning (lagen om flyttning av fordon 10 §), XXG-169, Fiat Scudo VanKungörelse: Beslut om upplagsflyttning (lagen om flyttning av fordon 10 §), XXG-169, Fiat Scudo VanKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385482890710023171Byggnadstillsynen: Anslagslista 26.6.-10.7.2024Byggnadstillsynen: Anslagslista 26.6.-10.7.2024Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385481777053218371Meddelande om anslag Meddelande om anslag Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385448963255745251Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 20.6.2024 § 10; Att fortsätta anställningen av ett biblioteksbiträde för tiden 4.7.2024-30.6.2025. (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 20.6.2024 § 10; Att fortsätta anställningen av ett biblioteksbiträde för tiden 4.7.2024-30.6.2025. (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385449590880362821Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 20.6.2024 § 9; Val av skolcoach för tiden 8.8.2024-31.5.2025, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 20.6.2024 § 9; Val av skolcoach för tiden 8.8.2024-31.5.2025, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385449340409367561Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 20.6.2024 § 10; Forskningslov:SOTEPALA - Social- och hälsovårdens tjänsters inriktning på barn i skolåldern (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 20.6.2024 § 10; Forskningslov:SOTEPALA - Social- och hälsovårdens tjänsters inriktning på barn i skolåldern (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385449318761974291Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 19.6.2024 § 75; Val av timlärare i tjänsteförhållande: Timlärare i olika ämnen för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 19.6.2024 § 75; Val av timlärare i tjänsteförhållande: Timlärare i olika ämnen för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385449308826852831Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2024 § 74: Val av timlärare i tjänsteförhållande: Timlärare i olika ämnen för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.6.2024 § 74: Val av timlärare i tjänsteförhållande: Timlärare i olika ämnen för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385449289914768621Protokoll: Stadsfullmäktige 12.6.2024Protokoll: Stadsfullmäktige 12.6.2024http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385448427921801061Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för stadsplaneringsavdelningen 18.6.2024 § 6; Beslut om tilläggsarbetet delgeneralplanen för RöjsjöTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för stadsplaneringsavdelningen 18.6.2024 § 6; Beslut om tilläggsarbetet delgeneralplanen för RöjsjöTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385431713963660861Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 13.6.2024Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 13.6.2024Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385440285333952551Hörande om ansökan om undantagslov, LPOnetHörande om ansökan om undantagslov, LPOnetKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385440151022183991Byggnadstillsynen: Anslagslista 21.6.-5.7.2024Byggnadstillsynen: Anslagslista 21.6.-5.7.2024Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385439820795912811Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.6.2024 §73; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.6.2024 §73; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385438515064270051Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.6.2024 § 72; Val av specialklasslärare (2083) för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.6.2024 § 72; Val av specialklasslärare (2083) för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385438490197518441Tjänsteinnehavarbeslut: Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024- 30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024- 30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385438478761980711Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 18.6.2024 § 30; Val av småbarnspedagogikens barnskötare från och med 1.8.2024 (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 18.6.2024 § 30; Val av småbarnspedagogikens barnskötare från och med 1.8.2024 (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385438459733566881Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 13.6.2024 § 29; Val av småbarnspedagogikens barnskötareTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 13.6.2024 § 29; Val av småbarnspedagogikens barnskötareTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385438447327514651Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 17.6.2024 § 5; upphandling av torktumlare till Lovisavikens skola (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 17.6.2024 § 5; upphandling av torktumlare till Lovisavikens skola (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385438429440673101Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 18.6.2024 § 10; Fortsättning av arrendeavtal till vattenområden för fiskodling, Semilax AbTjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 18.6.2024 § 10; Fortsättning av arrendeavtal till vattenområden för fiskodling, Semilax AbTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385431257046147711Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 18.6.2024 § 18; Midsommarfest 21.6.2024 på SkeppsbroområdetTjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 18.6.2024 § 18; Midsommarfest 21.6.2024 på SkeppsbroområdetTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385430715707151461Protokoll: Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 4.6.2024Protokoll: Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 4.6.2024Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385432511498430461Protokoll: Stadsstyrelsen 10.6.2024Protokoll: Stadsstyrelsen 10.6.2024http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385432101214452781Protokoll: Kultur- och fritidsnämnden 5.6.2024Protokoll: Kultur- och fritidsnämnden 5.6.2024Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385397546801930661Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 13.6.2024 § 9; Utarrendering av markområde för viss tid för inkvarteringsverksamhet, Särkjärvi norra badstrandTjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 13.6.2024 § 9; Utarrendering av markområde för viss tid för inkvarteringsverksamhet, Särkjärvi norra badstrandTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385388961277918531Byggnadstillsynen: Anslagslista 17.6-1.7.2024Byggnadstillsynen: Anslagslista 17.6-1.7.2024Kungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6385389150488413411