DynastyDynasty - Kungörelserhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet Byggnadstillsyn och miljövård 28.2.2020 § 3; Utnämning av vikarie för ledande byggnadsinspektörenTjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet Byggnadstillsyn och miljövård 28.2.2020 § 3; Utnämning av vikarie för ledande byggnadsinspektörenKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371849907928689261Protokoll: Utvecklings- och koncernsektionen 20.2.2020Protokoll: Utvecklings- och koncernsektionen 20.2.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371849942742307391Protokoll: Landsbygdsnämnden 20.2.2020 nr 1Protokoll: Landsbygdsnämnden 20.2.2020 nr 1Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371847656095013841Kungörelse: Lovisa stad har lämnat in ansökningar om rivningslov i enlighet med markanvändnings- och bygglagenKungörelse: Lovisa stad har lämnat in ansökningar om rivningslov i enlighet med markanvändnings- och bygglagenKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371839884270860881Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 28.2.2020 § 5; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 231Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 28.2.2020 § 5; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 231Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371833208155451331Meddelande: Beslut enligt vattenlagen Meddelande: Beslut enligt vattenlagen Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371839517619370601Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 26.2.2020 § 1; Evenemanget Lovisa Historiska Hus 2020Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 26.2.2020 § 1; Evenemanget Lovisa Historiska Hus 2020Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371824045865754071Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 26.2.2020 § 2; Skeppsbroområdet 2020, evenemangTjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 26.2.2020 § 2; Skeppsbroområdet 2020, evenemangTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371824091680351721Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 13.02.2020Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 13.02.2020Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371831044644414441Protokoll: Stadsfullmäktige 19.2.2020Protokoll: Stadsfullmäktige 19.2.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371830272145572981Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 25.2.2020 17 §; val av närvårdare Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 25.2.2020 17 §; val av närvårdare Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371823096639299951Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 25.2.2020 16 §; val av närvårdare Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 25.2.2020 16 §; val av närvårdare Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371823091524025261Offentlig delgivning: Beslut som gäller flyttning av fordon till upplagerOffentlig delgivning: Beslut som gäller flyttning av fordon till upplagerKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371815490538944591Protokoll: Välfärdsnämnden 12.2.2020Protokoll: Välfärdsnämnden 12.2.2020Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371813880045585871Meddelande: Beslut enligt miljöskyddslagen, Lovisa Hamn AbMeddelande: Beslut enligt miljöskyddslagen, Lovisa Hamn AbKungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371813867777434521Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 21.2.2020 15 §; val av närvårdare Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 21.2.2020 15 §; val av närvårdare Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371788283802349491Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 21.2.2020 14 §; val av närvårdare Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 21.2.2020 14 §; val av närvårdare Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371788280236401551Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 21.2.2020 13 §; val av närvårdare Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 21.2.2020 13 §; val av närvårdare Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371788274651957301Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 20.2.2020 § 3; Torikahvio Kim Högström, torgkafe på Lovisa torg år 2020Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 20.2.2020 § 3; Torikahvio Kim Högström, torgkafe på Lovisa torg år 2020Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371780433738823091Kungörelse: Förslag till stranddetaljplan, Solgläntan, Sarvsalö, till påseendeKungörelse: Förslag till stranddetaljplan, Solgläntan, Sarvsalö, till påseendeKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371709511385285491Kungörelse: Tillståndsansökan för miljöåtgärder gällande putsning av strandremsa samt borttagning av farliga träd delvis på stadsplaneområde i ForsbyKungörelse: Tillståndsansökan för miljöåtgärder gällande putsning av strandremsa samt borttagning av farliga träd delvis på stadsplaneområde i ForsbyKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371762135646594731Kungörelse: Tillståndsansökan för miljöåtgärder gällande skötsel av rekreationsskogar på stadsplaneområden i AbborrforsKungörelse: Tillståndsansökan för miljöåtgärder gällande skötsel av rekreationsskogar på stadsplaneområden i AbborrforsKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371754075271476671Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, 14.2.2020 12 §; val av sjukskötare Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, 14.2.2020 12 §; val av sjukskötare Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371728924642127991Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 11.2.2020Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 11.2.2020Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371728941859392801Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 14.2.2020 § 3; val av städare som hör till personalplanen tillsvidare fr.o.m. 1.3.2020 (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 14.2.2020 § 3; val av städare som hör till personalplanen tillsvidare fr.o.m. 1.3.2020 (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371728645514479551Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 6.2.2020Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 6.2.2020Protokoll till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371711783601357841Protokoll: Stadsstyrelsen 10.2.2020Protokoll: Stadsstyrelsen 10.2.2020http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371727526171754211Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 10.2.2020 § 2; anhållan om tjänsteledighet från tjänst som lärare inom småbarnpedagogik 1.4.2020-31.12.2020Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 10.2.2020 § 2; anhållan om tjänsteledighet från tjänst som lärare inom småbarnpedagogik 1.4.2020-31.12.2020Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371727212111561341Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, Roskn Roll Oy Ab, Lovisa avfallsstationKungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, Roskn Roll Oy Ab, Lovisa avfallsstationKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371718461994111971Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 14.2.2020 § 4; Försäljning av ett outbrutet område, 434-424-34-0Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 14.2.2020 § 4; Försäljning av ett outbrutet område, 434-424-34-0Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttp://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6371710450133380881