Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Affärsverket Lovisa Vatten 10.12.2020 Protokoll
Bildningsnämnd svenskspråkiga sektion 11.09.2018 Protokoll
Bildningsnämnden 19.12.2018 Protokoll
Byggnads- och miljönämnden 05.11.2020 Protokoll
Centralvalnämnden 26.05.2019 Protokoll
Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 29.09.2020 Protokoll
Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut 19.12.2019 Protokoll
Fritidsnämnden 18.12.2018 Protokoll
Grundtrygghetsnämnden 14.01.2021 Föredragningslista
Kulturnämnden 04.12.2018 Protokoll
Landsbygdsnämnden 01.10.2020 Protokoll
Ledningsgruppen för undantagstillstånd 30.03.2020 Protokoll
Nämnden för fostran och bildning 15.12.2020 Protokoll
Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 23.04.2020 Protokoll
Näringslivs- och infrastrukturnämnden 17.12.2020 Protokoll
Revisionsnämnden 12.01.2021 Föredragningslista
Rådet för personer med funktionsnedsättning 19.10.2020 Protokoll
Stadsfullmäktige 20.01.2021 Föredragningslista
Stadsstyrelsen 19.01.2021 Föredragningslista
Tekniska nämnden 20.12.2018 Protokoll
Utvecklings- och koncernsektionen 03.12.2020 Protokoll
Välfärdsnämnden 13.01.2021 Föredragningslista
Äldrerådet 24.02.2020 Protokoll