Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 22.04.2020 klo 18:00 - 23:05

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
21   Mötets laglighet och beslutförhet
22   Protokolljusterare
23 Servicenätlösning från och med 1.8.2020
24 Avtal om gemensamt skolväsen och om avtalets utvidgning från och med 1.8.2020
25   Val av namn till skolorna i Forsby från och med 1.8.2020
26 Utvecklingssamtal som förts med stadsdirektören, rapportering
27   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Lindell Enni representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Tenhunen Timo tf direktör för centralen bildning och välfärd
Haverinen Katri Lepolas ersättare
Meriheinä Thérèse Uutinens ersättare
Rosenberg Thomas Thesslunds ersättare
Hoff Sofia chef för småbarnspedagogik
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Perttilä Marko tekniskt stöd

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla