Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

Rubrik ▲Till påseende
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, Roskn Roll Oy Ab, Lovisa avfallsstation13.02.2020 20.00 - 23.03.2020 20.00
Kungörelse: Förslag till recipientkontrollprogram för Vapo Ab Oy:s torvtäktsområde Muurainsuo i Lovisa 24.01.2020 04.00 - 06.03.2020 20.00
Kungörelse: Förslag till recipientkontrollprogram för Vapo Ab Oy:s torvtäktsområde Ruskeasuo i Lovisa 24.01.2020 04.00 - 06.03.2020 20.00
Kungörelse: Förslag till stranddetaljplan, Solgläntan, Sarvsalö, till påseende19.02.2020 20.00 - 20.03.2020 20.00
Kungörelse: Kompletterad miljökonsekvensbeskrivning för YIT Industry Ltd:s projekt som gäller en tvådelad utvidgning av ett stenmaterialområde i byn Malmgård i Lovisa stad07.01.2020 20.00 - 06.03.2020 20.00
Kungörelse: Lovisa stad har lämnat in ansökningar om rivningslov i enlighet med markanvändnings- och bygglagen27.02.2020 20.00 - 13.03.2020 19.00
Kungörelse: Planförslag till påseende, Märlax, Drottningstranden03.02.2020 11.00 - 09.03.2020 20.00
Kungörelse: Röjning av väg- och skyddsområden längs landsväg 11893, Grevnäsvägen 1-77028.03.2018 17.00 - 30.09.2020 18.00
Kungörelse: Samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020-202619.01.2020 19.00 - 20.03.2020 19.00
Kungörelse: Tillståndsansökan för miljöåtgärder gällande putsning av strandremsa samt borttagning av farliga träd delvis på stadsplaneområde i Forsby18.02.2020 19.00 - 04.03.2020 19.00
Kungörelse: Tillståndsansökan för miljöåtgärder gällande skötsel av rekreationsskogar på stadsplaneområden i Abborrfors17.02.2020 19.00 - 03.03.2020 19.00
Meddelande om anslag13.02.2020 19.00 - 16.03.2020 20.00
Meddelande: Beslut enligt miljöskyddslagen, Lovisa Hamn Ab24.02.2020 06.00 - 01.04.2020 19.00
Meddelande: Beslut enligt vattenlagen 27.02.2020 06.00 - 06.04.2020 19.00
Meddelande: Protokollet från Nylands avfallsnämnds sammanträde den 23.1.2020 hålls framlagt31.01.2020 11.00 - 02.03.2020 20.00
Meddelande: Upphörande av verksamheten vid reningsverket i Forsby och avskrivande av miljötillståndet, Lovisa03.02.2020 09.00 - 11.03.2020 20.00
Meddelande: Upphörande av verksamheten vid reningsverket i Isnäs och avskrivande av miljötillståndet, Lovisa03.02.2020 09.00 - 11.03.2020 20.00
Meddelande: Upphörande av verksamheten vid reningsverket i Pernå kyrkoby och avskrivande av miljötillståndet, Lovisa03.02.2020 09.00 - 11.03.2020 20.00
Offentlig delgivning: Beslut som gäller flyttning av fordon till upplager24.02.2020 11.00 - 01.04.2020 19.00
Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 11.2.202014.02.2020 11.00 - 09.03.2020 19.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 6.2.202014.02.2020 09.00 - 06.03.2020 20.00
Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 13.02.202026.02.2020 06.00 - 18.03.2020 19.00
Protokoll: Landsbygdsnämnden 20.2.2020 nr 128.02.2020 04.00 - 20.03.2020 19.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 6.2.202013.02.2020 19.00 - 05.03.2020 20.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 19.2.202026.02.2020 04.00 - 03.04.2020 18.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 10.2.202014.02.2020 07.00 - 06.03.2020 19.00
Protokoll: Utvecklings- och koncernsektionen 20.2.202028.02.2020 11.00 - 20.03.2020 19.00
Protokoll: Välfärdsnämnden 12.2.202024.02.2020 07.00 - 17.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för ansvarsområdet Byggnadstillsyn och miljövård 28.2.2020 § 3; Utnämning av vikarie för ledande byggnadsinspektören28.02.2020 11.00 - 23.03.2020 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 10.2.2020 § 2; anhållan om tjänsteledighet från tjänst som lärare inom småbarnpedagogik 1.4.2020-31.12.202014.02.2020 06.00 - 07.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 14.2.2020 § 3; val av städare som hör till personalplanen tillsvidare fr.o.m. 1.3.2020 (på finska)14.02.2020 10.00 - 07.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 26.2.2020 § 1; Evenemanget Lovisa Historiska Hus 202026.02.2020 18.00 - 12.03.2020 21.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 26.2.2020 § 2; Skeppsbroområdet 2020, evenemang26.02.2020 18.00 - 12.03.2020 21.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 10.2.2020 § 3; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 1709.02.2020 19.00 - 01.03.2020 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 14.2.2020 § 4; Försäljning av ett outbrutet område, 434-424-34-013.02.2020 19.00 - 06.03.2020 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 28.2.2020 § 5; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 23127.02.2020 18.00 - 19.03.2020 21.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 20.2.2020 § 3; Torikahvio Kim Högström, torgkafe på Lovisa torg år 202020.02.2020 12.00 - 07.03.2020 21.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 10.2.2020 11 §; beviljandet av forskningslov (finskt beslut) 10.02.2020 06.00 - 03.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 25.2.2020 16 §; val av närvårdare 25.02.2020 08.00 - 17.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 25.2.2020 17 §; val av närvårdare 25.02.2020 08.00 - 17.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, 14.2.2020 12 §; val av sjukskötare 14.02.2020 11.00 - 06.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 21.2.2020 13 §; val av närvårdare 21.02.2020 07.00 - 13.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 21.2.2020 14 §; val av närvårdare 21.02.2020 07.00 - 13.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 21.2.2020 15 §; val av närvårdare 21.02.2020 07.00 - 13.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 4.2.2020 § 1; beviljande av avsked (på finska)13.02.2020 06.00 - 06.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 4.2.2020 § 2; beviljande av avsked13.02.2020 06.00 - 06.03.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 4.2.2020 § 3; beviljande av avsked13.02.2020 06.00 - 06.03.2020 19.00