Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

Rubrik ▲Till påseende
Beslut enligt vattenlagen, Jul-Atte Oy, tagande av marksubstans på grundvattenområdet Pernå, Lovisa26.11.2020 07.00 - 04.01.2021 19.00
Ikraftträdande av detaljplaner, Nedrestaden, Östertull, Valkom05.11.2020 20.00 - 07.12.2020 20.00
Kungörelse: Beslut enligt marktäktslagen, marktäktslov, Tommi Buddas12.11.2020 20.00 - 21.12.2020 20.00
Kungörelse: Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 2022-202701.11.2020 20.00 - 14.05.2021 19.00
Kungörelse: Förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde för åren 2022-202702.11.2020 10.00 - 14.05.2021 19.00
Kungörelse: Ikraftträdande av detaljplaner, del av Dunkavägens gatuområde, Liljendal, och Trålhamnen III, Valkom19.11.2020 20.00 - 21.12.2020 20.00
Kungörelse: Lovisa stads parkavdelning vid centralen för näringsliv och infrastruktur har lämnat in tillståndansökan för miljöåtgärder 2020-277 i enlighet med 128 § i markanvändningsĀ­ -och bygglagen gällande gallringsavverkning samt städande av området runt travbanans hyresområde28.11.2020 20.00 - 14.12.2020 19.00
Kungörelse: Protokoll fört vid Lovisa skärgårds fiskeriområdes stämma 29.9.202026.10.2020 08.00 - 30.11.2020 20.00
Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Överföring av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 16918.11.2020 20.00 - 09.12.2020 20.00
Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Överföring av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 18512.11.2020 20.00 - 03.12.2020 20.00
Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Arrendering av bostadstomt 434-5-535-117.11.2020 20.00 - 08.12.2020 20.00
Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut: Förlängande av arrendeavtal för arrendeområde 434-473-1-417-V30117.11.2020 20.00 - 08.12.2020 20.00
Meddelande om anslag04.11.2020 19.00 - 07.12.2020 20.00
Meddelande om beslut enligt vattenlagen: Anläggande av en kabel i havet mellan Mandalsberget-Skidaholm11.11.2020 06.00 - 18.12.2020 20.00
Meddelande om kungörelse om tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Dragmossen29.10.2020 08.00 - 07.12.2020 20.00
Meddelande om kungörelse om tillståndsansökan enligt vattenlagen: Muddring av vattenområde och byggande av en brygga, Lovisa13.11.2020 05.00 - 21.12.2020 20.00
Meddelande om offentlig kungörelse: Kungörelse, förslag till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens förvaltningsområde 2022-202701.11.2020 20.00 - 14.05.2021 19.00
Meddelande: Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats, ändringarna kan kommenteras 24.11-31.12. 202025.11.2020 11.00 - 31.12.2020 19.00
Meddelande: Miljöhälsosektionen i Borgå, protokoll från mötet 17.11.202024.11.2020 11.00 - 07.12.2020 19.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 5.11.202013.11.2020 02.00 - 04.12.2020 20.00
Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 12.11.202027.11.2020 09.00 - 18.12.2020 19.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 18.11.202027.11.2020 05.00 - 04.01.2021 19.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 18.11.202027.11.2020 04.00 - 04.01.2021 19.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 21.10.202028.10.2020 06.00 - 04.12.2020 19.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 9.11.202017.11.2020 10.00 - 08.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Dataförvaltningschef § 1 5.11.2020; Upphandling av datatjänster (på finska)23.11.2020 08.00 - 14.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för stadskanslicentralen § 6 24.11.2020; Val av reskontraskötare (på finska)25.11.2020 11.00 - 16.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för stadskanslicentralen § 7 26.11.2020; Upphandling av system för informationsstyrning och modell för informationsstyrningsplan (på finska)27.11.2020 05.00 - 18.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för stadskanslicentralen 9.11.2020 § 5; Val av ekonomisekreterare12.11.2020 05.00 - 03.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 12.11.2020 56 §; Prisförhöjning, Esperi Care Oy (finskt dokument) 16.11.2020 04.00 - 03.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.11.2020 57 §; Prisförhöjning, Hoiva Mehiläinen Oy (finskt dokument) 16.11.2020 04.00 - 03.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.11.2020 58 §; Prisförhöjning, Attendo Oy (finskt dokument) 16.11.2020 04.00 - 03.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.11.2020 59 §; Förslag om hyresförhöjning, Betesda-säätiö sr (finskt dokument) 16.11.2020 04.00 - 03.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 24.11.2020 § 42; Försäljning av fastighet, 434-424-8-1223.11.2020 10.00 - 14.12.2020 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 25.11.2020 § 43; Försäljning av bostadstomt, 434-448-9-524.11.2020 19.00 - 15.12.2020 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 25.11.2020 § 185; Anskaffning av utredning om turism till Lovisa25.11.2020 09.00 - 10.12.2020 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef § 128, 17.11.2020: Val av närvårdare, tjänster för barn och unga19.11.2020 07.00 - 10.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 11.11.2020 64 §; val av närvårdare till seniorservicen 12.11.2020 06.00 - 01.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 11.11.2020 65 §; val av närvårdare till seniorservicen 12.11.2020 06.00 - 01.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 25.11.2020 66 §; plan för egenkontroll 2021, Servicehuset Lyckan (finsk beslutstext)26.11.2020 03.00 - 14.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsdirektör § 13 18.11.2020; Upprustning av Rosenparken23.11.2020 09.00 - 14.12.2020 19.00
Tjänsteinnehavarbeslut: tf dir. för centralen för näringsliv- och infrastruktur; Planerarens lön25.11.2020 19.00 - 10.12.2020 20.00