Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2024/221

Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen /bulleranmälan, Loviisa Powerboat Club ry

Miljövårdsinspektören i Lovisa stad har 23.5.2024 fattat ett beslut (434-2024-3) med anledning av Loviisa Powerboat
Club ry:s anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om helikopterflygningar som orsakar tillfälligt buller.

Buller orsakas av helikopterflygningar för allmänheten i samband båtevenemanget 8.6.2024. Dessutom görs
fotograferingsflygningar. Evenemanget ordnas vid Skeppsbroområde i Lovisa.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 27.5–3.7.2024 på Lovisa stads webbplats på adressen www.lovisa.fi.

 

Avsändare: Miljövården
Publicerad: 24.05.2024 14.06Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi