Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2024/218

Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen /bulleranmälan, Oy C et D Fastfood Ab

Miljövårdsinspektören i Lovisa stad har 22.5.2024 fattat ett beslut (434-2024-4) med anledning av Oy C et D Fastfood
Ab:s anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om musiktillställningar utomhus som tillfälligt orsakar buller.

Café - Restaurang Skeppsbron ordnar orkesterkvällar, där ljudförstärkare används. Restaurangen finns på
Skeppsbroområdet i Lovisa.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 24.5–1.7.2024 på Lovisa stads webbplats på adressen www.lovisa.fi.

Avsändare: Miljövården
Publicerad: 23.05.2024 15.14Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi