Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2024/163

Meddelande om framläggande av beslut enligt vattenlagen: Muddring av vattenområde utanför Högholmen, Lovisa

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 17.4.-24.5.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas.

 

http://ylupa.avi.fi

Avsändare: Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Publicerad: 17.04.2024 14.48Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi