Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2023/81

Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 10.3.2023 § 9; Att arrendera en del av gatuområde till terrassområde, Alexandersgatan 2

Markanvändningsingenjörens tjänsteinnehavarbeslut 10.3.2023 § 9 är offentligt framlagt 16.3–30.3.2023 på elektroniska anslagstavlan.

Publicerad: 15.03.2023 13.22Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi