Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2023/11

Anhängiggörande av detaljplan, stranddetaljplan och detaljplaneändringar

Näringslivs- och infrastrukturnämnden har genom sina beslut 15.12.2022 § 186, § 188, § 189 och § 190 beslutat att anhängiggöra detaljplanerna i denna kungörelse. Tillhörande program för deltagande och bedömningar (PDB) framläggs offentligt 20.1–20.2.2023.

Länk till planerna.

Publicerad: 18.01.2023 15.28Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi