Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2022/304

Meddelande om beslut: Tillstånd för inledande av den ändrade verksamheten i Lovisa hamn

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på reg-ionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för all-mänheten 22.6–29.7.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas.

Avsändare: Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Publicerad: 22.06.2022 12.12


Bilagor
  Meddelande (1)

Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi