Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2022/244

Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen

Plan över muddrings- och slåtterarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 638-421-876-3 utanför fastighet 638-34-3713-8.

Den här kungörelsen finns till allmänt påseende under tiden 18.5-17.6.2022 på NTM-centralens webbsida på adressen:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

 

Avsändare: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Publicerad: 18.05.2022 15.29Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi