Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2022/206

Kungörelse: Ansökan om tillstånd 2022-122 för miljöåtgärder i enligt med 128 § i markanvändnings- och bygglagen

Affärsverket Lovisa vatten har i enlighet med 128 § i markanvändnings- och bygglagen lämnat in en ansökan om tillstånd för miljöåtgärder 2022-122 som gäller trädfällning vid detaljplaneområdet i Lovisa Kapellparken. 

Kungörelsen och handlingarna hålls framlagda 3.5.-24.5.2022 på stadens elektroniska anslagstavla på adressen www.loviisa.fi.

Publicerad: 04.05.2022 14.10Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi