Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2022/5

Meddelande om kungörelse, NCC Industry Oy:s miljökonsekvensbeskrivning

NCC Industry Oy har lämnat in en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland för ett projekt som gäller mottagning av jordmaterial på ett befintligt bergtäktsområde i Greggböle i Lovisa. Avsikten är att utöka den nuvarande verksamheten genom att ta emot en större mängd överskottsjord varje år och med mottagning och behandling av förorenad jord.

MKB-beskrivningen och kungörelsen är framlagda till påseende 11.1.–11.3.2022 och på webbplatsen för NTM-centralen i Nyland www.ely-keskus.fi/kuulutukset (välj Nyland). 

Avsändare: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Publicerad: 11.01.2022 12.40Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi