Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/482

Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 20.10.2021 kl. 18.00

  
Stadsfullmäktige i Lovisa kallas till sammanträde i    
Harjurinteen koulu, Bangatan 1, onsdagen den 20 oktober 2021    
kl. 18.00 för att behandla de i föredragningslistan upptagna ärendena.

Stadsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Protokollet hålls framlagt på stadens elektroniska anslagstavla efter att
det undertecknats och justerats.  


Otto Andersson
stadsfullmäktiges ordförande

Publicerad: 13.10.2021 15.29


Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi