Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/4

Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 20.1.2021 kl. 18.00

 
Stadsfullmäktige i Lovisa kallas till elektroniskt sammanträde   
onsdagen den 20 januari 2021 kl. 18.00 för att behandla de i   
föredragningslistan upptagna ärendena.
 
Invånarna kan följa med sammanträdet via nätet.
 
Protokollet hålls framlagt på stadens elektroniska anslagstavla efter att det   
undertecknats och justerats.
 
 
Otto Andersson
stadsfullmäktiges ordförande

Publicerad: 13.01.2021 13.07


Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi