Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/3

Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen: Romu Keinänen Oy

Miljövårdsinspektören i Lovisa stad har 11.1.2021 fattat ett beslut med anledning av Romu Keinänen Oy: s anmälan
enligt 120 § i miljöskyddslagen (527/2014) om avvikande tillfälligt arbete i samband med avfallshantering. Arbetet utförs i Isnäs hamn, i Lovisa.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 12.1.-18.2.2021 på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi

Publicerad: 12.01.2021 09.10Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi