Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/596

Beslut enligt vattenlagen, Jul-Atte Oy, tagande av marksubstans på grundvattenområdet Pernå, Lovisa

Beslut enligt vattenlagen, Jul-Atte Oy, tagande av marksubstans på grundvattenområdet Pernå, Lovisa

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 26.11.2020–4.1..2021 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas.
Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Avsändare: Regionförvaltningsverket
Publicerad: 26.11.2020 11.32


Bilagor
  EASVI 4418 2020

Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi