Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/523

Kungörelse: Beslut enligt marktätslagen / marktätslov, Matti Viren Oy

Lovisas byygnads- och miljönämnd har 8.10.2020 § 61 fattat ett beslut enligt marktäktslagen (555/1981) § 4 om marktäktslov för Matti Viren Oy i Lappträsk i Porlom.

Martäktsområdet är på fastigheterna Santala 407-409-12-8 och Santala 2 407-409-12-35, i Porlom, address Porlomvägen 691.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 16.10.-23.11.2020 på Lappträsk kommuns webbplats på adressen http://www.lapinjarvi.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 23.10.2020.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 23.11.2020.

Ytterligare upplysningar ger miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, tfn 040 777 3460, e-post: maija.lehtomaki@loviisa.fi.

Avsändare: Lovisas byygnads- och miljönämnd
Publicerad: 15.10.2020 15.41Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi